Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vem är det som vill ha ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och vem ska göra det? Efter att ha svarat på dessa två frågor så kommer vi till frågan: Hur ska det gå till?

I flera år har orden hälsa och hållbarhet varit i ropet när någon vill något bra med vårt hårt ansträngda arbetsliv. Det kan vara personalbrist, sjuktal, psykisk ohälsa och andra utmaningar man vill få ordning på. Regeringen startade i september ett sekretariat för hållbart arbetsliv som ska arbeta med frågan.

Så bra, att många vill åstadkomma något bra, men sen då? Hur ska det bli till?

Vad ska regeringens sekretariat göra så att utveckling leder till att människor blir friskare, gladare på jobbet och vill jobba flera år av sitt liv?

Vem är det som vill detta?

Som sagt ovan, det är ett samhällsintresse att människor går till jobbet och får viktiga verksamheter att fungera. Sedan är det ytterligare två nivåer som vill att arbetslivet ska vara hälsosamt och hållbart.

På organisationsnivå är hälsa och hållbarhet avgörande om verksamheten ska fungera och leverera. Man kan säga att den viktigaste delen i organisationen är människorna och mår dom inte bra så mår inte organisationen bra.

Den tredje nivån är du och jag. Vem av alla oss som har ett jobb, vill inte trivas, må bra och lyckas på jobbet.

Vem ska göra det?

Lagstiftning, forskning och föreskrifter behövs. Men om det ska bli skillnad i vardagen så behöver det hända ute i organisationerna. Hälsans och hållbarhetens villkor påverkas i människans dagliga sammanhang. Chefer har arbetsmiljöansvar men om det ska bli förändring/förbättring i hela sammanhanget så måste organisationens ledning vilja det och ta initiativ för det.

Glädjande är den som vi tycker ökande medvetenheten och intresset i ledningsgrupper att arbeta med frågan. Allt fler ser att det är möjligt att påverka även ”mjuka frågor” som attityd, förhållningssätt och kultur.

Hur ska det gå till?

Om man då ska göra något som skapar förutsättning för hälsa och hållbarhet så behöver de insatser som görs involvera olika ”nivåer” i sammanhanget. Det blir till exempel större chans till positiv förändring när både ledningsgrupp, chefer, arbetsgrupper och enskilda medarbetare får en roll och utrymme i en utvecklingsresa. Inse sedan att varje sammanhang måste göra sin egen ”resa” beroende på förutsättningar och ambition.

Är det nu det ska hända?

Politiken är på, pengar och andra resurser sätts till. Uppdrag har gått ut till myndigheter och forskare om att bidra med kunskap och anvisningar om hur det ska gå till att skapa det vi vill.

Men efter att ha följt detta område i mer än 20 år så kvarstår min skepsis. Det är en svår och lång väg att få de politiska och nationella åtgärderna att nå ut och göra skillnad i vardagen.

Företag och förvaltningsledningar måste vilja och äga frågan. Det behövs också chefer och ledare som har kunskap om utveckling, förändring och lärande i komplexa system. Då kan man äga och driva sin egen resa i riktning mot det man vill ska bli.

av Anders Hanson den 9 februari, 2022

Vill du veta hur man gör för att skapa hälsosamma och friska arbetsplatser. Vi har massor av exempel där organisationer har lyckats. Boka ett kostnadsfritt möte där vi kommer till er ledningsgrupp och berättar mer. Klicka på knappen nedan så kan du boka och läsa mer.

Boka & läs mer »