Våra tjänster

Vi bidrar med helhet eller delar, allt beroende på era behov.

en överblick över våra tjänster

Här får du en överblick över de konsulttjänster vi erbjuder. Vi anpassar så klart upplägget efter era behov och förutsättningar.

Är det något du finner intressant är det bara att klicka vidare och läsa mer eller kontakta oss. Skicka ett mail eller ring oss, vi svarar gärna på dina frågor.
Välkommen!

Svenska Hälsopromotiongruppen bidrar med helhet eller delar, allt beroende på just era behov och önskemål. För att utveckla människor och verksamheter krävs kompetens. Denna finns ofta i organisationen men i olika omfattning. Många har lyckats att samla resurser internt och samordnar sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Ibland saknas dock vissa viktiga kompetensområden eller pusselbitar och där kan vi komma in.

Har du frågor?

MAILA OSS »

Inspel i ledningsgruppen (kostnadsfritt)

Om du tillhör ledningen i din organisation så erbjuder vi oss att komma och kort berätta hur de gjorde som lyckats bäst med hållbart ledarskap och friska arbetsplatser.

Bjud in oss till ett ledningsmöte via länk 30 – 60 minuter när det passar i er agenda.

Till inspel i ledningsgruppen »

Salutogen inspirationsföreläsning

Vi kan få ögon att lysa på mindre än två timmar!

När det gäller att skapa engagemang för ett salutogent synsätt och utveckling i främjande riktning så behövs det inspiration. Vi har hittat de kritiska svaren på varför-frågan, som gör att människor förstår och blir engagerade för ett salutogent synsätt.

Får vi 2 timmar så är det optimalt. Får vi 1 timma så blir det lite tight, men det går.

Till föreläsningen »

Salutogen 
handledning

Vi utgår från ett Salutogent synsätt/ förhållningssätt som bygger på de resurser som redan finns i nuläget inom gruppen.

Handledning som form stärker målgruppen och skapar ett hållbart sammanhang där den egna förmågan att reflektera och hantera sin egen och gruppens vardag blir en viktig tillgång.

Till tjänsten »

Salutogen coaching

Det är du som individ som har de bästa lösningarna på vad du behöver för att lyckas. Det är inte alltid vi kommer på dessa lösningar då vi rusar runt i vardagen. Genom coachingen får du möjlighet att sitta ner och fundera och sätta ord på dina tankar.

Till tjänsten »

Salutogen teambuilding

Denna form av teambuilding går ut på att hitta gruppens resurser och styrkor. Geom att bekräfta dessa så blir det en trygg process som skapar tillit och vikänsla. – ”Vi är en grupp som lyckas med en hel del, den vill man gärna tillhöra och bidra i.”

Med hjälp av enkla och lustfyllda pedagogiska övningar höjs energin i gruppen samtidigt som deltagarna blir uppmärksamma på sin egen roll och bidrag till att gruppen ska lyckas.

Till tjänsten »

Salutogent värdegrundsarbete

Det finns idag en stark medvetenhet om betydelsen av att utveckla och underhålla en meningsskapande värdegrund. Många organisationer och arbetsplatser vi möter lägger därför tid och kraft på detta arbete.

Med stöd av Hälsopromotiongruppens erfarna konsulter kan du få stöd att tillsammans med dina medarbetare eller kollegor göra er arbetsplats och er verksamhet värdegrundad på ett meningsfullt och konkret sätt.

Till tjänsten »

Salutogen organisations- & verksamhetsutveckling

Den största potentialen till förbättring av hälsa och prestation finns hos människor och i organisationens kultur. Eftersom ledarskap och medarbetarskap kan vara salutogent, så kan även förändringsprocesser vara det.

Vi har lång erfarenhet som organisationskonsulter och har med oss metoder som stöder värdeskapande förändring och utveckling. Ett salutogent utvecklingsarbete involverar organisationens struktur men framför allt dess kultur.

Till tjänsten »

KONTAKTA OSS »

KONTAKTA OSS »