Vad är Salutprogrammet?

Lär-koncept med film, reflektion och dialog som riktar sig till ledning, chefer och medarbetare för att skifta mindset i hela organisationen. Salutprogrammet® ger perspektiv och insikter om mellanmänskliga och hälsofrämjande faktorer som påverkar samarbete, prestation och arbetsglädje på jobbet. Alla involveras på gruppmötet eller arbetsplatsträffen utan att förlora värdefull produktionstid.

Kontakta oss

Vaddå Salutogent?

Ordet salutogenes betyder ”hälsans ursprung” och ligger till grund för ett ledarskap och en arbetsmiljö som ser till hela människan och människans sammanhang.

Ett salutogent förhållningssätt adderar en främjande strategi som stärker mental uthållighet och som fokuserar på att skapa värde.

Se till kraften i varje människa

Hur funkar det?

Salutprogrammet® innehållet 10 fristående kapitel med relevanta teman. Varje kapitel består av en kort inspirationsfilm och ett enkelt dialogmaterial för reflektion tillsammans i grupp. Varje kapitel tar minst 20 min att genomföra och genomförs på gruppmötet eller arbetsplatsträffen. Lärandet blir processinriktat som leder till ökad förståelse för kollegor och verksamhetsnytta.

För chefer och ledningsgrupp ingår fördjupning och handledning med uppföljning och strategisk rådgivning.

Lätt att göra rätt

  • Enkelt att komma igång – inget krångligt IT-system att lära sig
  • Tar endast 20 min på gruppmötet eller arbetsplatsträffen
  • Fri användning – går att repetera avsnitt i valfri ordning
  • Skalbart med samma material inom hela organisationen
  • Levande bok med ständig nyutveckling
  • Chefen behöver inte vara expert
  • Tillgång till support vid behov

Låter det intressant?

Kontakta oss