KasamDIALOGEN®– Salutogent tänkande

Verktyg för att bygga värdegrund och mening i skolan.

Både lärarledarskap och elevledarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot. Därför tog vi fram en pedagogisk samtalskortlek som kan användas för att få igång ett salutogent tänkande i klassrummet.

KasamDIALOGEN – Salutogent tänkande är ett samtalsverktyg för klassrummet 40 st salutogena frågor.

Med denna övnings ca 40 frågekort kan en elevgrupp om 4-7 personer komma igång med utvecklande samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.

Vi har upplevt det nästan märkligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner.

Beställ i butiken »

Pedagogiskt verktyg för goda samtal i klassrummet

KasamDIALOGEN – Salutogent tänkande är utformad för att på ett enkelt och tryggt sätt få till goda samtal.

En enkel förklaring att det funkar så bra är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort.

Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Med en lagom stor grupp och en god introduktion och ”spelordning”, så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl skolans som livets viktiga frågor.

Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

Individen i centrum

Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan.

Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig, utan att bli alltför privat.

Individen i centrum

Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan.

Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig, utan att bli alltför privat.

Öppenhet och tillit

I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. De salutogena frågorna gör också dialogen intresserad och uppskattande när vi pratar om sådant som som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt. Samtalet gör oss mer upptagna av att vara intresserade än att vara intressant själv och det skapar en god känsla i mötet och i gruppen.

Utveckling och lärande

Genom att mötas på ett sätt som stärker relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagen. Förutsättningarna för gott bemötande, effektiv kommunikation och lärande förbättras.

Med kasam som tankemodell och salutogent inriktade frågor blir det energi i den främjande processen.

Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och det blir en god känsla när vi möts i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

Används till

Samtalskorten används som ett sätt att komma igång med och belysa sådant som kan vara resurser och friskfaktorer i livet och i skolan. I det salutogena samtalet upptäcker man och blir medveten om vad som är viktigt för en själv och för gruppen gemensamt.

Korten kan användas på ett flertal sätt. I liten grupp, i stor grupp, på tu man hand, i mentorsgrupper och så vidare.

Pris & beställning

Pris

KasamDIALOGEN – Salutogena tänkande kostar 250 kr/kortlek. När du beställer 10 st eller fler så får du 10% rabatt.

Alla priser är inkl moms.

Beställning

Du beställer i vår butik. Klicka på knappen nedan för att gå in i butiken.

Beställ i butiken »

Vill du veta mer om användningen

Har du några frågor eller funderingar om verktyget så hör av dig till oss. Vi berättar gärna mer.

Korten används av många skolor och utbildningsorganisationer runt om i Sverige. Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss då.

Verktyget har bla använts av:

Skolor i Huddinge kommun

Skolor i Åmåls kommun

Skolor i Halmstad kommun

KONTAKTA OSS »