Kunskap, verktyg och metodik i ett salutogent sammanhang

Hälsosamtal med kasamdialogen

EN UTBILDNING FÖR DIG SOM VILL VÄGLEDA TILL ÖKAT VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA MED ETT SALUTOGENT SAMTALSVERKTYG.

EN DIALOG OM HÄLSA FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL

Är du i ett sammanhang där du ska vägleda människor till att bevara och stärka sin hälsa? Där du ser hälsa som en helhet och förutsättning för ett aktivt och meningsfullt liv.

Då är KasamDIALOGEN ett bra stöd som hjälper till att hitta vägar till individens egna resurser och friskfaktorer. En dialog som kan fånga upp både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter av hälsa. En process som också bidrar till ökad kunskap, tillit, ork och mod att förbättra sin hälsa.

Den salutogena dialogen är nyckeln till ökad insikt och hantering av den egna livssituationen. Som förberedelse till att använda KasamDIALOGEN erbjuder vi denna utbildning.

Här får du som handledare en god förståelse för den salutogena idén och kasam-teorins fördelar och hur dessa kan göra stor skillnad i vägledande samtal om hälsa. Du får också en grundlig genomgång av Kasamdialogen som verktyg och hur det kan göra dina hälsosamtal mer innehållsrika och meningsfulla för dina deltagare.

En given förutsättning för denna form av hälsosamtal är att det finns en positiv grundsyn på människan och hennes inneboende resurser. Varje människa är ett subjekt i sitt eget sammanhang och kan med stöd hitta det som är särskilt viktiga förutsättningar för den egna hälsan. Hälsosamtalet siktar inte bara på att förbättra levnadsvanor utan i första hand det som bidrar till ökad kunskap, tillit, ork och mod att förbättra sin hälsa.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.
även som öppen utbildning, se datum nedan

Boka & frågor

Vill du boka eller har några frågor, kontakta oss.

Kontakta oss

Utbildningen handlar om:

I denna utbildning får du kunskap om hur man utifrån en helhetssyn på hälsa kan möta människor i en stärkande dialog om hennes tillgångar och viktiga faktorer för att bevara och stärka sin hälsa.

Sedan länge har vi slagit fast att hälsa måste vara något mer än att vara fri från sjukdom.
Hälsa betyder också helhet och rymmer fyra olika dimensioner. Världshälsoorganisationen konstaterade tidigt att hälsa innebär att ha både ett fysiskt, ett psykiskt, ett socialt och ett existentiellt välbefinnande.

I utbildningen får du kunskap om hur man med kasamteorin som tankeram kan använda vardagliga frågor som belyser individens resurser och behov utifrån hälsans fyra dimensioner.

Du får också genomgång av hur man använder det webbaserade verktygets administrativa del där deltagare skrivs in, inloggningar skapas och samtalsunderlag skrivs ut.

Kursledaren Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare, handledare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare för blivande hälsopedagoger. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

KASAMDIALOGEN FÖR HÄLSOSAMTAL –
TVÅ OLIKA VARIANTER

KasamDIALOGEN®– 30

KasamDIALOGEN kom i sin första version 2005 och heter idag KasamDIALOGEN – 30. Den innehåller trettio samtalsfrågor som utgår från de tre kasam-begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterarhet. Frågorna i materialet belyser på så vis många olika delar av det som utgör en människas livssammanhang.

KasamDIALOGEN®– 16

Det finns idag även en nedkortad version, KasamDIALOGEN – 16 som innehåller sexton frågor och ett något enklare språk för deltagare som är i behov av det.

Samtalsverktyget KasamDIALOGEN – 30, var den första varianten vi tog fram och den används framförallt  i olika utvecklingssamtal och grupputvecklings aktiviteter.

Även svåra samtal kan bli lätta med ett salutogent förhållningssätt i verktyg och metodik.

Vi rekomenderar

Vi rekomenderar att man läser boken:
Salutogent ledarskap – För hälsosam framgång innan utbildningen.

EFTER DENNA UTBILDNING HAR DU MER KUNSKAP OM:

Filosofi
  • Hur hälsosamtal blir mer hälsofrämjande med hjälp av den salutogena idén.
Teori
  • Hur hälsans fyra dimension blir konkreta samtalsfrågor med stöd av kasam-teorin
  • Dialogen som form för samtal
Praktik
  • Metodik och tips för individ och gruppsamtal.
  • Hur du kan använda webverktygen för kasamdialogen.

Intern utbildning

Denna utbildning kan genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men vi kan även genomföra den som en distansutbildning via videolänk.

Med en intern utbildning i er organisation så finns det stora möjligheter att anpassa KasamDIALOG utbildningen efter era förutsättningar och önskemål.

Under en halv eller hel utbildningsdag varvas teori med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar. Lämplig gruppstorlek vid intern utbildning är mellan 6 -16 personer. En fysisk utbildning är många gånger att föredra för att kunna öva och diskutera i gruppen.

Vi anpassar efter just era förutsättningar

Varje sammanhang är unikt, utifrån dina förutsättningar och behov kan vi anpassa utbildningens innehåll och upplägg.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

Öppen utbildning på distans

Denna utbildning genomförs även som en öppen distansutbildning via videolänk med tre träffar under en period.
Varje utbildningsträff är två eller tre timmar långa och uppgifter ges till deltagarna mellan träffarna. Det är plats för 12 deltagare per grupp.

Datum för kommande tillfällen:

Hör av dig för datum

Paketerbjudande
  • Webbutbildningen om 3 x 2 el 3 timmar (totalt 8 timmar).
  • Kompendium om salutogen samtalskonst.
  • Boken Salutogent ledarskap.
  • Handledning utifrån deltagarens behov.
  • 6 månaders abonnemang på KasamDIALOGEN 30 och 16. med en egen inloggning (ord pris från 3 .750 kr/år, ex moms) för att testa, träna och utvärdera verktyget.
Pris

Priset för detta är 3.750 kr (ex moms)

ANMÄL DIG HÄR »

Värdet av utbildningen beskrivs av några deltagare:

VANJA BARDH–OHLSSON, PROJEKTLEDARE, ARBETSFÖRMEDLINGEN BOTKYRKA

Tanken bakom projektet Directa och Diversa handlade om att använda men också öka personalens kompetens för att utveckla en bättre service inom Arbetsförmedlingen. Vi valde därför Svenska Hälsopromotiongruppen som utbildare för handledarutbildningen med kasamDIALOGEN.

Om en människa i sin tillvaro har begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har han/hon goda chanser att styra sitt liv och må bra. För en arbetslös person kan ”högt kasam” exempelvis vara att veta varför de är där de är, vad det innebär för dem. Hur de ska handskas med situationen, samt vad det finns för värde och mening i de mål som sätts upp. Vi tycker att kasamDIALOGEN kan användas både som kartläggningsinstrument och som metod i en dialog.

För mer information

8 + 7 =