KasamDIALOGEN®– Salutogent medarbetarskap

KasamDIALOGEN är ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig att leda salutogent med hjälp av ett coachande utvecklingssamtal för individ och grupp.

Verktyget för det salutogena medarbetarsamtalet

Skulle du vilja att dina medarbetarsamtal är något att se fram mot med mer positiv förväntan? Vill du använda frågor och en form som lyfter organisatorisk och social arbetsmiljö, samt stärker det som behövs för att både människor och verksamhet ska lyckas?

Då är KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap något för dig.

KasamDIALOGENs sammanställning av svar får du fram som en pdf på skärmen direkt när du svarat på frågorna.

Med KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap får du en metod för medarbetarsamtalet som påverkar individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Vi utgår från Aaron Antonovskys kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer. De ”mjuka” frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap är ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig att leda salutogent med hjälp av ett coachande utvecklingssamtal för individ och grupp.

Beställ i butiken »

Utveckling och anpassning till en ny tid

Sedan vi lanserade KasamDIALOGEN –Salutogent medarbetarskap 2010, har vi utvecklat upplägg och layout för att slutligen hitta ett uttryck som skapar den rätta salutogena känslan och det rätta stödet för att du ska lyckas med dina samtal.

Sedan 2020 finns en uppdaterad version där användarmanual, stöd- och utbildningsmaterial med filmer finns på en webbplattform. Numera kan användaren självständig sköta administrationen av verktyget på ett enkelt sätt.

Vad innehåller KasamDIALOGEN®– Salutogent Medarbetarkskap?

Handledar-/administratörssida

En organisation som tecknat abonnemang med Hälsopromotiongruppen kan här lägga till nya chefer/handledare, skapa inloggningslänkar för sina medarbetare och därmed bjuda in till samtal. Skapa gruppsammanställningar, eller ta bort personer från systemet som inte längre ska vara kvar.

Frågeformuläret som medarbetaren tar del av är ett webbformulär med 27 frågor som bygger på den salutogena idéen. Frågorna är till för att hitta de resurser som var och en har i sitt liv och arbete. Frågorna är uppdelade kring meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att därigenom hitta det som skapar en känsla av sammanhang (kasam).

Sammanställningarna av svaren

När medarbetaren har fyllt i frågeformuläret så kan hen direkt skriva ut sina svar i en pedagogisk sammanställning eller ladda ned en pdf . Sammanställningen är tänkt som ett salutogent arbetsmaterial där man kan reflektera kring vad som är viktiga resurser och om det är något man vill utveckla.

Det finns i sammanställningen ett stöd för hur denna egenreflektion går till. Sista sidan är ett arbetsblad med rubriken ”Tankar framåt”. Här sammanfattas medarbetarsamtalet i dialog kring vad som är viktiga tillgångar att bevara och vad man vill utveckla vidare.

Gruppsammanställning

Det finns även möjlighet att skapa en gruppsammanställning av flera individers svar. Denna sammanställning visar ett medelvärde av gruppens svar och blir utgångspunkt för gruppens reflektioner och målarbete.

Detta kan man använda sig av när man vill arbeta med hela arbetsgruppen och dess utveckling under ex. en arbetsplatsträff eller utvecklingsdag.

Utbildningar

För att din användning av KasamDIALOGEN – Salutogent Medarbetarskap ska bli så bra som möjligt, erbjuder vi olika utbildningmöjligheter.

  • Interna utbildningar på plats hos er
  • Webbaserade utbildningar via datorn.
  • Eller en blandning av dessa båda.

Gå in och läs mer om utbildningen ”Det salutogena medarbetarsamtalet med KasamDIALOGEN”. Du kan läsa mer om utbildningen genom att klicka på knappen til höger.

Kontakta Hälsopromotiongruppen för att finna det sätt som passar dig bäst.

TILL UTBILDNING »

Teoretisk förankring

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han:

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är,
ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung). Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor med ett starkt kasam, hanterade livets påfrestningar på ett sätt som ledde till en god hälsa.

Aaron Antonovsky, 1923 – 1994

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är, ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Används till

Ett verktyg för att göra medarbetarsamtalet mer uppskattande och stärkande. Innehållet i samtalet synliggör och påverkar individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullet, begriplighet och hanterbarhet. De mjuka frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta utvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

MAILA OSS »

Abonnemang & pris

Abonnemang för KasamDIALOGEN

För att få tillgång till KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap så tecknar du ett abonnemang. Abonnemangsnivå (årsavgift) baseras på antal chefer/ handledare som ska använda systemet i organisationen.

Medarbetaren/deltagaren kan fylla i frågeformuläret och skriva ut sin sammanställning flera gånger per år.

Prissättning Abonnemangskostnad

Grundpris 3 750 kr/år (ex moms)
Du får då tillgång till webbplattformen under 1 år, inkl support.

I grundavgiften ingår upp till 5 st Handledare/Chefer som ska administrera verktyget. Om man har fler handledare/chefer tillkommer en kostnad på 500 kr per chef/handledare.

Utbildning

Du kan köpa abonnemanget som det är men för att få till riktigt bra salutogena medarbetarsamtal så rekommenderar vi att du deltar i vår utbildning ”Salutogena Medarbetarsamtal med KasamDIALOGEN” >>  som är en webbaserad utbildning vid tre tillfällen, på totalt 7 timmar och handledning upp till 2 x 30 min.

Övrigt

Vid beställning för fler än 20 chefer/handledare begär offert.

Vi offererar även interna utbildningar för verktyget via webb eller på plats hos er.

Alla priser är exkl moms.

Beställ i butiken »

Referenser

Detta används av många organisationer och konsulter runt om i Sverige och Norge. Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Verktyget har bla använts av:

Staten tjänstepesionsverk (SPV)
Digitaliseringsmyndigaten (DIGG)
Svenska kyrkan Göteborg
Lidingö stad hemtjänsten
Lidköpings kommun mfl.
Hela människan Botkyrka-Salem-Huddinge

KONTAKTA OSS »

Vill du prova verktyget?

För att få en inblick i hur samtalsverktyget ser ut så har du möjlighet att testa frågeformuläret och ta fram sammanställningen av dina svar. Då ser du hur det fungerar och ser ut för deltagaren/medarbetaren.

Hur gör du?

Fyll i din e-postadress nedan och klicka sedan på knappen ”Till frågeformuläret” så får du sedan ett mejl med en inloggningslänk till frågeformuläret.

När du sedan fyllt i alla frågor så ska du klicka på knappen ”Lämna in”, då kommer du till en sida där du kan skriva ut din sammanställning. Den PDF:en kan du även spara ner på din dator om du vill.

Du kan bara prova detta en gång då din E-postadress sedan är förbrukad. Vill du testa igen eller skulle du inte komma in så kontakta oss så hjälper vi dig med en provinloggning.

Frågor

Har du några frågor under tiden du fyller i eller om du kanske funderar på hur du ska få tillgång till KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap i din organisation?

Kontakta då oss på telefon eller mejl.

Skapa provinloggning

E-post:

MAILA OSS »