HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP PÅ RIKTIGT

Salutogent Ledarskap

En utbildningsdag om vägen mot tillit, mening och känsla av sammanhang

Denna utbildningsdag har inspirerat många ledare

Sedan boken Salutogent ledarskap av Anders Hanson kom ut i januari 2010 har flera tusen chefer och ledare deltagit i och uppskattat denna utbildningsdag.

Träffa Anders Hanson för en inspirerande dag. Med stöd av sin bok Salutogent Ledarskap ger han dig viktig kunskap och förståelse för hur du kan stärka dig som ledare i en främjande ritkning. Du får med dig exempel på arbetssätt och verktyg som du direkt kan använda efter denna utbildning.

Han tar upp vår tids viktiga frågor om hur vi kan påverka arbetsplatser och organisationers klimat och kultur med en främjande strategi och ett stärkande ledarskap.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.
även som öppen utbildning, se datum nedan

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Dagen handlar om:

Denna utbildning bygger på boken, Salutogent Ledarskap – För hälsosam framgång.

  • Hur man som ledare kan bidra till att skapa hälsosamma, hållbara och attraktiva verksamheter.
  • Hur man kan leda på ett framgångsrikt och samtidigt hållbart sätt för den egna hälsan.

Dessa utmaningar och frågor kommer Anders Hanson att belysa och förklara när du kommer med på denna utbildningsdag. Du får tips på övningar och verktyg som hjälper dig att göra den salutogena idén konkret i det sammanhang du är chef eller ledare.

Kursledaren Anders Hanson

Möt Anders Hanson som är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och även Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar att man läser boken:
Salutogent ledarskap – För hälsosam framgång innan utbildningen.

Efter denna dag har du mer kunskap om:

  • Den salutogena idéns ursprung och kunskapsbas.
  • Hur ett salutogent ledarskap kan hjälpa oss att hantera dagens komplexa arbetsliv.
  • Känsla av sammanhang som vägledande modell när vi ska bygga en kultur som stärker människor och verksamhet.
  • Hur du kan gå från idé till konkret tillämpning av ett salutogent ledarskap i vardagen.
  • Metoder och verktyg som hjälper dig att leda på ett salutogent sätt.

Dessa utmaningar och frågor kommer Anders Hanson att belysa och förklara när du kommer med på denna utbildningsdag.

Du får tips på övningar och verktyg som hjälper dig att göra den salutogena idén konkret i det sammanhang du är chef eller ledare.

Intern utbildning

Denna utbildning kan genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men vi kan även genomföra den som en distans utbildning via videolänk.

Vi anpassar efter just era förutsättningar

Utifrån vad ni har för förutsättningar och beroende på vad ni gjort tidigare och vad ni vill uppnå så anpassar vi utbildningen efter er.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

Öppen utbildning på distans

Denna utbildning genomförs även som en öppen distansutbildning via videolänk under en dag mellan kl 9 – 15.

Datum för kommande tillfällen:

5 april 2022, kl 9-15

Fler datum läggs ut allteftersom

Paketerbjudande
  • Webbutbildning, kl 9 -15 (inkl lunchpaus)
  • Boken Salutogent Ledarskap ingår
  • Samtalskortleken KasamDIALOGEN – Salutogena samtal ingår
Pris

Priset för detta är 3.750 kr (ex moms)

ANMÄLAN UTBILDNING »

Värdet av denna dag beskrivs av några deltagare:

JANA PERSSON-EDGREN, PROJEKTLEDARE I UDDEVALLA KOMMUN

Hej, jag vill börja med att ge återkoppling till Anders; Att chefer och många av personalen har varit mycket nöjda med dagarna. Flera av dem har uttryckt till chefer att de tyckte det var mycket intressant och givande.

Som en i personalen uttryckte det häromdagen: ”Det är verkligen väl satsade pengar när det kommer så här bra föreläsare.”

MALIN DUCKERT, ÖREBRO

Kursen har gett mig nycklar i hur vi ska organisera oss och hur jag kan utveckla mitt ledarskap för att än bättre skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats, där arbetsglädje och delaktighet alltid har en självklar plats på agendan.

Likaväl som vi är upptagna av omsorgstagandens känsla av sammanhang behöver vi som chef och ledare skapa förutsättningar för att verksamheten och arbetsupggifterna är begripliga, hanterbara och framförallt meningsfulla för våra medarbetare.

ANN WENNERBLOM, ENHETSCHEF SERVICEKONTORET, SANDVIKENS KOMMUN

Tack, det här behövde jag. En reflekterande dag som gav mig fler tankeställare. Jag känner att vi arbetar mot samma vision och mål med ledarskapet i kommunen. Vi ledare är nyfikna på varandra och delar gärna med oss.

CHRISTINA JOSEFSSON, KOMMUNDIREKTÖR, FALKÖPING

I Falköping utbildas cheferna i hälsofrämjande ledarskap för att se människan som en helhet. Detta främjar en god hälsa och friska medarbetare är en viktig resurs för verksamheten. Dagen med Anders Hanson och det salutogena ledarskapet, inspirerade och motiverade i det fortsatta arbetet med det hälsofrämjande ledarskapet. Framförallt förstärktes kopplingen till KASAM och dess betydelse för hälsan på arbetsplatsen.

ANDERS SJÖBLOM, VERKSAMHETSCHEF, HÄSSELBY

Dessa utbildningar har gett mig utvecklande och reflekterande kunskaper i ledarskapet. Anders Hanson har en bred kunskap och är otroligt skicklig på att hitta deltagarnas specifika problemställningar. Det har inte varit svårt att implementera salutogent synsätt hos personalen.

ELISABETH HEDLUND, ENHETSCHEF IT-KONTORET, SANDVIKENS KOMMUN

Det här kan jag ha nytta av i mitt ledarskap. Jag är tacksam över att få påfyllnad i ledarskapet och träffa kollegor från andra verksamheter. Viktigt och nyttigt med erfarenhetsutbyte.

TOMMY FLORÉUS. ADMINISTRATIV CHEF KOMMUNARKIVET, SANDVIKENS KOMMUN

Intressant och viktigt område som inspirerar till såväl personlig utveckling som utveckling av andra. Att söka friskfaktorer sätter fokus på resurser och potential till utveckling.

ANNA-LENA BLOMBERG, UTVECKLINGSSAMORDNARE, MÖNSTERÅS

I Mönsterås blev denna dag första steget på en utvecklingsväg som sedan även medarbetarna klev på. – Vi ville starta en dialog om hur våra verksamheter kan tillämpa det salutogena förhållningssättet. Efter utbildningsdagen med Anders Hanson kom det positiva synpunkter från deltagarna: ”Omväxlande, rolig – annorlunda utbildning av bra föreläsare” ”Mycket givande, fått ändrat synsätt” ”Många aha-upplevelser under dagen”

För mer information

8 + 2 =