Med ett verktyg för det salutogena/hälsofrämjande medarbetarsamtalet

Salutogena medarbetarsamtal med kasamdialogen

En utbildningsdag om hur du håller ett stärkande & utvecklande samtal

Utveckla dina medarbetar- & utvecklingssamtal

Denna utbildning vänder sig till dig som är ledare eller chef med personalansvar eller ledare/konsult som använder utvecklingssamtalet för att vägleda och coacha medarbetare eller andra deltagare.

Med KasamDIALOGEN – Salutogent Medarbetarskap får du ett verktyg som har en tydligt främjande inriktning. De samtalsfrågor som ingår är utformade för att skapa intresse för och stärka det som bidrar till att människor kan må bra och lyckas i sitt sammanhang.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.
även som öppen utbildning, se datum nedan

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Dagens arbetsliv ställer höga krav. Därför krävs ett ledarskap som kan skapa förutsättningar som gör att varje medarbetares motivation och förmåga tas till vara. Genom ett salutogent medarbetarsamtal och ledarskap blir det lättare att möta både individen och gruppen i stärkande och utvecklande samtal.

Utbildningen syftar i första hand till att ge konkret färdighet att hålla salutogena samtal. Samtidigt ger denna dag en större förståelse för sambanden mellan den värdemässiga grunden i ett salutogent tänkande och hur det medverkar till ett uppskattande förhållningssätt i samtalet.

Verktyget och samtalet får dessutom styrka i kopplingen till teori och vetenskap. Med känsla av sammanhang (kasam) får frågorna struktur och kan fånga det som är varje individs resurser, både utifrån arbetet och livet i stort.

Utbildningen handlar om:

En utbildning där teori varvas med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar.

 

Varför behöver vi ett främjande/salutogent utvecklingssamtal?
 • Historien – utvecklingssamtal som idé och tradition
 • Salutogenes som idé och främjande som strategi
 • Utveckling för både människan och kulturen
 • Vad är KasamDIALOGEN?
Hur gör man för att lyckas med bra samtal?
 • Vi testar salutogena samtal på riktigt
 • Tillämpning av ett Salutogent förhållningssätt
 • Vad ska ett Salutogent samtal innehålla?
 • Plattform och stödmaterial
Tillämpning i grupp och organisation
 • Erfarenhetsutbyte utifrån egna samtal
 • KasamDIALOGEN med en grupp
 • Så har andra organisationer gjort
 • Implementering i nya sammanhang.

Kursledaren Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal och har inspirerat ett stort antal chefer och ledare att göra utvecklingssamtal som medarbetarna längtar till.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

KasamDIALOGEN®– Salutogent medarbetarskap

KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap har använts sedan 2010. Sedan första utbildningen har fler än 1500 ledare deltagit i och uppskattat detta praktiska samtalsverktyg.

Ett verktyg för det salutogena utvecklingssamtalet där vi använder Aaron Antonovskys kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer.

Med kasamDIALOGEN® får du en metod för medarbetarsamtalet som kan påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet såväl i arbetet som i tillvaron i stort. De ”mjuka” frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

Samtalsverktyget KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap som kan användas till medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och grupputveckling ingår i utbildningen.

Även svåra samtal kan bli lätta med ett salutogent förhållningssätt i verktyg och metodik.

Vi rekomenderar

Vi rekomenderar att man läser boken:
Salutogent ledarskap – För hälsosam framgång innan utbildningen.

Efter denna dag har du mer kunskap om:

 • Hur man tillämpar ett förhållningssätt i samtalet som bekräftar och stärker
 • Hur man ger samtalet både bredd och djup med hjälp av kasam-teorin
 • Hur dialogen som form säkrar att samtalet blir meningsfullt

Svåra samtal blir lätta under denna utbildning och du kommer känna dig trygg i att föra dialog kring vad som är viktiga resurser och tillgångar hos den människa du möter.

Även samtal med ”den som inte vill” blir lättare med ett salutogent förhållningssätt i verktyg och metodik.

Intern utbildning

Under utbildningen varvas teori med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar. Lämplig gruppstorlek vid intern utbildning är mellan 6 -16 personer. En fysisk utbildning är många gånger att föredra för att kunna öva och diskutera i gruppen.

Vi anpassar efter era förutsättningar

Med en intern utbildning i er organisation finns det stora möjligheter att anpassa upplägget efter era behov och önskemål. Under 2 halvdagar eller en hel utbildningsdag varvas teori med praktiska övningar. Lämplig gruppstorlek vid intern utbildning är 6 -16 personer.

PÅ PLATS

Utbildning genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer. En fysisk utbildning är många gånger att föredra då det ger fler möjligheter att öva och diskutera i gruppen.

PÅ DISTANS

Denna utbildning kan också genomföras som en distansutbildning via videolänk. Med modern teknik genomför vi även denna form med högsta kvalitet.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

Öppen utbildning på distans

Denna utbildning genomförs även som en öppen distansutbildning via videolänk med tre olika träffar under en period.

Varje utbildningsträff är två eller tre timmar långa och uppgifter ges till deltagarna mellan träffarna. Det är plats för 12 deltagare per grupp.

Datum för kommande tillfällen:

Omgång 6 2022
Träff 1: Tisdagen 13 sep kl 9- 11
Träff 2: Onsdagen 28 sep kl 9 – 12
Träff 3: Måndagen 24 okt kl 9 – 12

Omgång 7 2022
Träff 1: Torsdagen 27 okt kl 9- 11
Träff 2: Tisdagen 8 nov kl 9 – 12
Träff 3: Onsdagen 7 dec kl 9 – 12

Paketerbjudande
 • Webbutbildningen om 3 x 2/3 timmar (totalt 8 timmar).
 • Tillgång till instruktionsfilmer
 • Kompendium om salutogen samtalskonst.
 • Boken Salutogent ledarskap ingår.
 • Handledning utifrån deltagarens behov.
 • 6 månaders abonnemang på KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap med en egen inloggning (ord pris från 3 .750 kr/år, ex moms) för att testa, träna och utvärdera verktyget.
Pris

Priset för detta är 3.750 kr (ex moms)

ANMÄLAN UTBILDNING »

För mer information

6 + 2 =