Visioner kommer & går … utmaningen består!

Visioner kommer & går … utmaningen består!

Visioner kommer & går …… utmaningen består! Arbetsplatser ska vara friska och människor ska må bra på jobbet.Just nu är det många organisationer som funderar på hur man ska göra för att lyckas med regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Där är...
Ledarskap är svårt att välja!

Ledarskap är svårt att välja!

Ledarskap är svårt att välja … men ska man göra som andra gör? När det är svårt att välja så finns det en risk att man väljer det som andra har valt. Till exempel när en organisation ska bestämma vilken form av ledarskap man vill ha och ska utveckla. Då har det...
Ökad delaktighet & bättre ledarskap

Ökad delaktighet & bättre ledarskap

Ökad delaktighet & bättre ledarskap tyckte medarbetarna i Vaxholms stad I den senaste personalenkäten visade det sig att medarbetarna i Vaxholms stad upplever en ökad delaktighet och ett bättre ledarskap. Delaktighet och ledarskap är, som vi vet, två...
Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv? Vem är det som vill ha ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och vem ska göra det? Efter att ha svarat på dessa två frågor så kommer vi till frågan: Hur ska det gå till? I flera år har orden hälsa och hållbarhet varit i ropet när...
Hur orkar människorna på arbetet?

Hur orkar människorna på arbetet?

Hur orkar människorna på arbetet? Så har man tänkt många gånger, särskilt de två senaste åren. Förklaringen till orken, och viljan att bidra finns nog i de existentiella grundvillkoren. En människa som blir sedd, får vara med i ett sammanhang och känner sig behövd,...