Dags att göra skillnad – Gå från sjukt till friskt!

Salutogen kultur på arbetsplatsen

En utbildningsdag om kulturen på den friska arbetsplatsen

För dig som är Chef och Ledare.

Som chef och ledare har du uppdraget att påverka ditt sammanhang så att det blir så bra det kan för både människorna och verksamhetsresultatet.

Om du redan känner till vad det salutogena synsättet innebär och kan tillföra så inser du att salutogen kultur är ett väldigt viktigt och spännande område att förkovra sig inom. Denna dag får du svar på hur du kan utveckla en salutogen/främjande kultur. En kultur som gör skillnad för både orken, arbetsglädjen och verksamhetsnyttan.

Det är i kulturen som värdegrunden blir synlig och påverkande. Det är framför allt kulturen som avgör om du ska lyckas utveckla din arbetsplats och din verksamhet i salutogen riktning.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Dagen handlar om:

Denna utbildning bygger på boken, Salutogen Kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta.

 • Vad betyder arbetsplatsens kultur?
 • Hur kan man balansera detaljstyrning och värdestyrning?
 • Tillit som idé i ledarskap och medarbetarskap.
 • Hur kan lydnadskultur bli ansvarskultur?
 • Att tänka salutogent, arbetsmiljö med ”noll fel” räcker inte.
 • Berättelser från arbetsplatser som lyckats.
 • Framgångsfaktorer och risker vid kulturförändring.
 • Aktiviteter och övningar som stärker klimat och kultur.

Vi tillämpar en pedagogik med dialog och delaktighet för att du ska få svar på dina frågor och dela med dig av dina erfarenheter.

Kursledaren Anders Hanson

Möt Anders Hanson i en utbildning där du får kunskap och verktyg för att påverka kulturen på arbetsplatsen. Anders delar med sig av sin långa erfarenhet från både teori och tillämpning av det hälsofrämjande och salutogena området.

Boken om salutogen kultur är hans senaste i raden av inspirerande och användbara böcker. Du kommer garanterat att bli nöjd med dagen.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Vi rekomenderar

Vi rekomenderar att man läser boken Salutogen Kultur – Från värdegrund till verksamhetsnytta innan utbildningsdagen.

Efter denna dag har du mer kunskap om:

 • Vad det är som gör en arbetsplats både hälsosam, hållbar och attraktiv?
 • Hur man kan förstå och påverka arbetsplatsens och organisationens kultur?
 • Hur du kan använda värdegrund och värderingar i arbetet att stärka kulturen.
 • Hur du kan lägga upp en plan för att ”resa” med din arbetsplats från en traditionell lydnadskultur mot en ansvarskultur med ökad tillit. En kultur som gör skillnad för både orken, arbetsglädjen och verksamhetsnyttan.

Genomförs internt eller på distans

Denna utbildning kan genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men vi kan även genomföra den som en distans utbildning via videolänk.

Vi anpassar efter just era förutsättningar

Utifrån vad ni har för förutsättningar och beroende på vad ni gjort tidigare och vad ni vill uppnå så anpassar vi utbildningen efter er.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

Värdet av denna dag beskrivs av några deltagare:

ERIK PERSSON, KOMMUNCHEF, OSKARSHAMNS KOMMUN

Jag jobbar med att försöka göra olika saker så begripliga som möjligt, allt ifrån schema, rutiner och processer. Att personalen har en delaktighet i processer.
Vi har använt oss av de reflekterande korten i olika sammanhang för att börja samtal med rätt perspektiv. Som ledare väljer jag att se det som fungerar, som är bra och utgå från det. Jag vill stärka mina medarbetare till förändring!

LOTTA KARLSSON, ENHETSCHEF BRUKSGATANS ÄLDREBOENDE, JÖNKÖPINGS KOMMUN

Jag upplevde dagen på Stora Hotellet som mycket givande. I mitt arbete försöker jag alltid att jobba utifrån ett salutogent tänk och utbildningen bekräftade mina tankar. På samma sätt som våra hyresgäster ska ha kasam är det viktigt att även personalen har det. Jag jobbar med att försöka göra olika saker så begripliga som möjligt, allt ifrån schema, rutiner och processer. Att personalen har en delaktighet i processer.
Vi har använt oss av de reflekterande korten i olika sammanhang för att börja samtal med rätt perspektiv. Som ledare väljer jag att se det som fungerar, som är bra och utgå från det. Jag vill stärka mina medarbetare till förändring!

För mer information

1 + 10 =