Kultur och sammanhang där människor vill vara, mår bra och lyckas

Vi hjälper er med utveckling av ledarskap och kultur på jobbet

Salutprogrammet™

Salutprogrammet™ är ett flexibelt utvecklingsprogram för hälsofrämjande ledarskap och kultur på arbetsplatser. Skifta mindset till en värdeskapande och hållbar inriktning som leder till friska och samarbetsorienterade organisationer.

Smakprov från kapitel 2 att lyckas som grupp

Hälsofrämjande kultur i Södertälje

Omsorgsförvaltningen i Södertälje kommun, med 1800 medarbetare, har skapat friskare och attraktivare arbetsplatser. En kulturförändring med mätbara effekter.
7 minuters film om vad Södertälje kommun lyckats med