Med ett salutogent förhållningssätt skapar vi friskare och bättre fungerande arbetsplatser!

Hur är det på din arbetsplats?

Ansvarar du för en arbetsplats där alla jämt tycker det är kul att gå till jobbet? Eller är det lite si och så med det? Vi vet hur man skapar friskare och bättre arbetsplatser. Bjud in oss till ett ledningsmöte via länk, 30 – 60 minuter när det passar i er agenda. Det går att påverka ledarskap, medarbetarskap, kultur, klimat i en främjande riktning. Det som behövs är rätt kunskap, genomtänkt metodik och lämpliga verktyg. Kolla filmen, så berättar vi mer:

Salutogent Ledarskap

En utbildningsdag om vägen mot tillit, mening & känsla av sammanhang

Träffa Anders Hanson för en inspirerande dag. Han har med sin nya utgåva av Salutogent Ledarskap gjort en bra bok ännu bättre. Den tar upp vår tids viktiga frågor om hur vi kan påverka arbetsplatser och organisationers klimat och kultur med en främjande strategi och ett stärkande ledarskap.

En hälsosam framgång!

Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Om vi enbart funderar på varför orken inte finns och människor är sjuka så blir det svårt att nå framgång.
Både ledare och medarbetare behöver förstå hur man stärker en kultur som kännetecknas av tillit, ansvar och arbetsglädje.

Salutogent medarbetarskap

En halv eller heldag med workshop, inspiration & delaktighet

Ett salutogent synsätt präglar denna utbildning och gör den till den bästa starten för att fortsätta utveckla ett allt mer salutogent medarbetarskap i en salutogen verksamhet.