KasamDIALOGEN®– Salutogena samtal

Pedagogisk samtalskortlek för salutogena samtal. Spela kort för att bygga värdegrund och mening!

ETT VERKTYG FÖR ATT FRÄMJA SAMTAL SOM STÄRKER KÄNSLAN AV SAMMANHANG

Ledarskap och medarbetarskap skapar klimat och kultur. Det goda samtalet är då en avgörande faktor för att det ska bli bra. När människor möts i en dialog som är intresserad, förväntansfull och uppskattande så påverkas öppenhet och tillit i positiv riktning.

Med KasamDIALOGEN – Salutogena samtal får du 51 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Kortleken är ett kraftfullt verktyg för att främja samtal som stärker känslan av sammanhang.

KasamDIALOGEN – Salutogena samtal är samtalsverktyg med 51 st pedagogiska salutogena frågor.

Pedagogiskt verktyg för goda samtal

KasamDIALOGEN – Salutogena samtal är utformad för att på ett enkelt och tryggt sätt få till goda samtal. Tusentals kortlekar finns ute i olika sammanhang och användarna finner det förunderligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra.

En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

Beställ i butiken »

Individen i centrum

Frågorna handlar om mig själv och mitt sammanhang, men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion.

Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig – utan att bli privat.

Öppenhet och tillit

Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla när man möts i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

Utveckling och lärande

Genom att mötas på ett sätt som stärker relation och tillit, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Det ger bättre förutsättningar för gott bemötande, effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med kasam som tankemodell har den främjande processen nu startat!

I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar.

Används till

Korten kan användas på ett flertal sätt. I liten grupp, i stor grupp, på tu man hand eller i ett webbmöte.

Samtalskorten används som ett lättsamt sätt att komma igång med samtal, ett sätt att skapa och förmedla en salutogen värdegrund. Det är en delaktig modell för att stärka ett salutogent förhållningssätt.

Sedan kortlekens första version kom ut 2008, har vi fått många positiva återkopplingar från användare som hittat på nya sätt att skapa god dialog med hjälp av korten. Genom att välja ut de kort som passar bäst så kan man få igång nästan vilken målgrupp som helst i främjande/salutogena samtal.

Nu kan du spela kort för att bygga värdegrund och mening

Vad är det som gör att det blir ett gott samtal i arbetsgruppen, ett samtal som skapar öppenhet, sammanhållning och stärker tilliten…?

KONTAKTA OSS »

Pris & beställning

Pris

KasamDIALOGEN – Salutogena samtal kostar 250 kr/kortlek. När du beställer 10 st eller fler så får du 10% rabatt.

Alla priser är exkl moms.

Beställning

Du beställer i vår butik. Klicka på knappen nedan för att gå in i butiken.

Beställ i butiken »

Vill du veta mer om användningen

Detta samtalsverktyg används av många organisationer och tusentals chefer. Vill du komma i kontakt med någon av dom, kontakta oss då.

Har du några frågor eller funderingar om verktyget så hör av dig till oss. Vi berättar gärna mer.

MAILA OSS »