KasamDIALOGEN® – Salutogena samtal

Pedagogisk samtalskortlek för salutogena samtal
Nu spelar vi kort för att bygga värdegrund och mening!
Uppdaterad och utökad version 2020
I november 2020 släpptes denna nya uppdaterad version med ännu fler intressanta samtalsfrågor.

Denna kortlek innehåller 51 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Kortleken är ett kraftfullt verktyg för ett främjande ledarskap som vill stärka känslan av sammanhang.

Idén
Ledarskap och medarbetarskap skapar klimat och kultur. Det goda samtalet är då en avgörande faktor för att det ska bli bra. När människor möts i en dialog som är intresserad, förväntansfull och uppskattande så påverkas öppenhet och tillit i positiv riktning.

KasamDIALOGEN är utformad för att på ett enkelt och tryggt sätt få till goda samtal. Tusentals kortlekar finns ute i olika sammanhang och användarna finner det förunderligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

Individen i centrum
Frågorna handlar om mig själv och mitt sammanhang, men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig - utan att bli privat.

Öppenhet och tillit
Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla när man möts i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

Utveckling och lärande
Genom att mötas på ett sätt som stärker relation och tillit, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Det ger bättre förutsättningar för gott bemötande, effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med kasam som tankemodell har den främjande processen nu startat!

Prova på detta
Korten kan användas på ett flertal sätt. I liten grupp, i stor grupp, på tu man hand, i ett webbmöte och så vidare.

Sedan kortlekens första version kom 2008 har vi fått många positiva återkopplingar från användare som hittat på nya sätt att skapa god dialog med hjälp av korten. Genom att välja ut de kort som passar bäst så kan man få igång nästan vilken målgrupp som helst i främjande/salutogena samtal.

Nu spelar vi kort för att bygga värdegrund och mening!
Till vad?
Samtalskorten används som ett lättsamt sätt att komma igång med samtal - ett sätt att skapa och förmedla en salutogen värdegrund. Det är en delaktig modell för att stärka ett salutogent förhållningssätt.
Pris
Samtalskortleken kostar 250 kr /st (inkl moms)

Beställning
Du kan beställa samtalskortleken genom att gå in i vår webbbutik, Klicka här››
Detta används av många organisationer och tusentals chefer!
Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: