KasamDIALOGEN®– Samtalskort

Pedagogisk kortlek för salutogena samtal

”KasamDIALOGEN – Samtalskort” innehåller 51 frågeställningar som handlar om arbetets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Samtalskorten baseras på KASAM, vilket är en erkänd teoribas för hälsofrämjande kultur.

 

Samtalskorten fördjupar relationer på ett enkelt och tryggt sätt. Genom att mötas på ett sätt som stärker relation och tillit blir vi tryggare i sammanhanget, vilket förbättrar förutsättningar för effektiv kommunikation, samarbete och lärande. Med KASAM som tankemodell kan den främjande processen starta.

 

Korteken finns i 1000-tals exemplar på arbetsplatser, skolor och andra sammanhang. Användarna finner det förunderligt att några enkla frågekort kan vara såpass effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra. Samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

 

 

KasamDIALOGEN – Samtalskort på jobbet är samtalsverktyg med 51 st pedagogiska salutogena frågor.

Kontakta oss

I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar.

Används till

Korten kan användas på ett flertal sätt. I teamet, i liten grupp, i stor grupp, på tu man hand eller i ett digitalt möte.

Samtalskorten används som ett lättsamt sätt att komma igång med delaktighet och dialog för att etablera eller stärka ett salutogent förhållningssätt.

Sedan kortlekens första version kom ut 2008, har användare hittat på nya sätt att skapa god dialog med hjälp av korten. Genom att välja ut de kort som passar bäst så kan man få igång nästan vilken målgrupp som helst i främjande/salutogena samtal.

Nu kan du spela kort för att bygga värdegrund och mening

Vad är det som gör att det blir ett gott samtal i arbetsgruppen, ett samtal som skapar öppenhet, sammanhållning och stärker tilliten…?

Pris & beställning

KasamDIALOGEN – Samtalskort kostar 250 kr/kortlek, exklusive moms. Behöver du beställa fler än 10 kortlekar så erbjuds volymrabatt. Kontakta oss i så fall.

Kortleken beställs i vår butik. Klicka på knappen bredvid för att gå in i butiken.

Beställ i butiken »

Vill du veta mer om användningen

Samtalskortleken används av många organisationer och tusentals chefer. Vill du komma i kontakt med någon av dom, kontakta oss. Har du några frågor eller funderingar om verktyget så hör av dig till oss. Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss »