Fredrik Hörlyk

Konsult & VD

Civilingenjör som efter 20 år i teknikindustrin valt att byta från teknisk mjukvara till mänsklig mjukvara genom att fokusera välmående organisationer och människor. Med sin erfarenhet från chefskap och ledarskap på olika nivåer stöttar Fredrik ledningsgrupper och ledare med coaching, inspiration och förändringsstöd.

Anders Hanson

Konsult & författare

Författare och förnyare av det hälsofrämjande arbetet i organisationer och för ledare. Anders har skrivit fyra böcker om vad ett salutogent/hälsofrämjande tänkande innebär inom bl.a. ledarskap och kulturförändring. Anders är erfaren konsult som möter chefer och ledningsgrupper i samtal om vad som skapar hälsosam framgång.

Peter Lindberg

Konsult & pedagog

Salutogen konsult och pedagog sedan många år. Peter hjälper chefer och arbetsgrupper att göra det salutogena tänket konkret och användbart i ledarskapets och medarbetarskapets vardag. Peter är mycket erfaren i att leda gruppprocesser.

Staffan Wåhleman

Affärsstöd & teknik

Teknikstöd, adminstration och pedagog som hjälper kunder med produktsupport och leverans av literatur och verktyg. Staffan ansvarar dessutom för LT2 i Alingsås. LT2 är en arbetsplats för företag som vill utvecklas.

Huvudkontoret

Lilla torget 2, 441 30 Alingsås

Har ni vägarna förbi Alingsås så är ni hjärtligt välkomna in på en kopp kaffe. 

Välkommen!