Värdegrundad arbetsplats på ett meningsfullt och konkret sätt

Salutogent värdegrundsarbete

Hel eller halvdag som en start

För arbetsplatsen som vill bli värdegrundad

Det finns idag en stark medvetenhet om betydelsen av att utveckla och underhålla en meningsskapande värdegrund. Många organisationer och arbetsplatser vi möter lägger därför tid och kraft på detta arbete.

Med stöd av Hälsopromotiongruppens erfarna konsulter kan du få stöd att tillsammans med dina medarbetare eller kollegor göra er arbetsplats och er verksamhet värdegrundad på ett meningsfullt och konkret sätt.

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Går ut på:

Det salutogena värdegrundsarbetet syftar till att stärka kopplingen mellan värdegrunden, uppdraget och den kultur och klimat man vill uppnå.

I arbetet med chefer och arbetsgrupper använder vi ett konstruktivt och lustfyllt arbetssätt med korta teorigenomgångar och praktiska övningar. Detta varvas med reflektion och diskussioner i mindre grupper samt i storgrupp. I workshoparbete skapas delaktighet och medansvar för de riktlinjer och handlingsplaner som skapas.

Salutogent värdegrundsarbete handlar i det stora hela om att synliggöra, bygga och underhålla en kultur som gör att människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt.

Handledare Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Målgrupp

Denna tjänst vänder sig till verksamheter med uppdrag och önskan att utveckla och underhålla en meningsskapande värdegrund. Eller för varje sammanhang där det behövs en gemensam plattform att utgå ifrån för att dra åt samma håll.

Vår utgångspunkt är alltid det uppdrag och den unika miljö som finns i varje verksamhet. Där formar vi ett upplägg efter era önskemål och behov.

Värdegrundsarbetets idé

I moderna organisationer styr vi idag med värden och värderingar. Men det räcker inte med fina visioner och värdeord. Allt för många organisationer har missat möjligheten till positiv utveckling när man nöjt sig med att formulera de goda värden man vill.

Om de fina värdeorden ska bli mer än vackra ord på ett papper så krävs det en långsiktig process med hög delaktighet i hela organisationen.

Att synliggöra, bygga och underhålla en kultur som gör att människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt.

Upplägg:

Upplägget blir väldigt olika beroende på var man startar och vart man vill komma. Det kanske redan finns gemensamma värdeord som ska göras kända och gillade i arbetsgruppen.

Ibland är syftet att arbetsgruppen ska arbeta fram sina egna goda värden som ett sätt att påverka arbetsmiljö eller verksamhetskvalitet. Värdeordens inverkan på meningsupplevelse och engamenang varierar också beroende på dess innehåll och form.

Vi kan börja med en dialog om hur ni kan forma en strategi för klok värdestyrning i er organisation.

Omfattning:

Hur omfattande processen ska vara anpassas efter behov och förutsättningar och formas i samråd mellan handledare och uppdragsgivare.

Hel eller halvdag som inledning. Därefter olika upplägg utifrån mål och ramar.

Genomförs internt eller på distans

Ett salutogent värdegrundsarbete kan till vissa delar genomföras via webbben. Men en delaktig process med hög närvaro fungerar klart bättre vid möte i ett fysiskt rum.

Vi anpassar efter just era förutsättningar.

Information & pris

Kontakta oss så diskuterar vi hur ett bra upplägg skulle kunna se ut hos er och vad det skulle kosta.

PRIS & BOKNING »

För mer information

3 + 9 =