Stärka grunden för bättre arbetsglädje, samarbetskultur & verksamhetsnytta!

Salutogent Medarbetarskap

En halv- eller heldag med workshop, inspiration & delaktighet.

Gör medarbetarskap till något angeläget

Denna utbildning gör medarbetarskap till något angeläget och konkret för medarbetare och arbetsgrupper. Målet är att skapa riktig delaktighet och stärka grunden för bättre arbetsglädje, samarbetskultur och verksamhetsnytta.

Med hjälp av arbetsboken ”Vem har gjort slut på mjölken?”, gör vi värdegrundsarbetet konkret och inspirerande. Ett salutogent synsätt präglar denna utbildning och gör den till den bästa starten för att fortsätta utveckla ett altt mer salutogent medarbetarskap i en salutogen verksamhet.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Dagen handlar om:

I denna utbildning använder vi oss av arbetsboken, Vem har gjort slut på mjölken? En salutogen tankebok om rädslans makt och kärlekens kraft i arbetslivet.

Det innehåll och den metodik vi presenterar syftar till att stärka kopplingen mellan värdegrunden, uppdraget och den kultur samt klimat man vill uppnå.

  • ”Vem är jag” – Om medarbetarskapets villkor och möjligheter
  • ”Vilka är vi” – Om öppenhet, samspel och tillit.
  • ”Hur lyckas vi” – Om verksamhetsnytta och framgångsupplevelse

Vi har en lustfylld pedagogik och arbetssätt med korta teorigenomgångar och praktiska övningar. Detta varvas med reflektion och diskussioner i mindre grupper.

Kursledaren Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare, handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Vi rekommenderar Arbetsboken

Den salutogena tankeboken av Anders Hanson, Vem har gjort slut på mjölken? En salutogen tankebok om rädslans makt och kärlekens kraft i arbetslivet rekommenderar vi att ni använder er av under utbildningsdagen.

Efter denna dag har deltagarna mer förståelse om:

  • Vem är jag i rollen som medarbetare
  • Hur fungerar vår grupp och hur gör vi den bättre
  • Hur stärker vi framgångsupplevelsen i det vi gör på jobbet

Kanske en heldag

En halvdag ger förståelse, inspiration och positiv energi. Lägg till en halv dag så hinner vi arbeta fram mer konkreta tankar och riktlinjer om vad som är viktigt i ert fortsatta förbättringsarbete. I workshoparbete skapas delaktighet och medansvar för de riktlinjer och handlingsplaner som skapas.

Salutogent värdegrundsarbete handlar i det stora hela om att synliggöra, bygga och underhålla en kultur som gör att människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt.

Genomförs internt eller på distans

Denna utbildning kan genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men vi kan även genomföra den som en distans utbildning via videolänk.

Vi anpassar efter just era förutsättningar

Utifrån vad ni har för förutsättningar och beroende på vad ni gjort tidigare och vad ni vill uppnå så anpassar vi utbildningen efter er.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

Värdet av denna dag beskrivs av några deltagare:

NÅGRA MEDARBETARE, SÖDERTÄLJE KOMMUN

Det har blivit minskad prestige i arbetsgruppen

Viljan att ta del av kompetensöverföringen ökar med nyfikenheten.

Vi ger positiv förstärkning när vi ser att någon gör något bra.

Vi försöker lyfta fram fördelar när vi märker att diskussionen har för stort fokus på det som är dåligt.

Den goda känslan sprider sig vidare i organisaionen

För mer information

15 + 13 =