För arbetsgruppen som vill utvecklas tillsammans

Salutogen Teambuilding

en halvdag eller heldag där vi utvecklar arbetsklimatet

För grupper som vill stärka klimat & samarbetsförmåga

Salutogen teambuilding syftar till att stärka det som kännetecknar en grupp med god organisation, hög energi, viljekraft samt effektivitet, men där samtidigt de mjuka värdena som empati, nyfikenhet och lyhördhet får utrymme.

asdkjhafskhgj adfskjdfkjh dfkjhfdkhjv dfsdfshj dsfkjdfskjvsdfkjfhj

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Går ut på:

Denna form av teambuilding går ut på att hitta gruppens resurser och styrkor. Geom att bekräfta dessa så blir det en trygg process som skapar tillit och vikänsla. – ”Vi är en grupp som lyckas med en hel del, den vill man gärna tillhöra och bidra i.”

Med hjälp av enkla och lustfyllda pedagogiska övningar höjs energin i gruppen samtidigt som deltagarna blir uppmärksamma på sin egen roll och bidrag till att gruppen ska lyckas.

Teambuildingens idé

Temabuilding är ett sätt att påverka människors beteende i vardagen. Denna beteendeförändring går via ökad förståelse för gruppens villkor och individernas olikheter.

Salutogen teambuilding har fokus på två delar. Det handlar dels om gruppens syfte att ge psykologisk trygghet trots olika behov och förmåga hos deltagarna. Det handlar också om att stärka teamkänsla och motivation för uppdraget där värdet av det vi uppnår och gemensamma framgångar stärker tillit och stolthet i gruppen.

Handledare Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildad ävetyrspedagog och teamutvecklare med mer än 20 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Stärka det som kännetecknar en grupp med god organisation, hög energi, viljekraft och effektivitet, men där samtidigt de mjuka värdena som empati, nyfikenhet och lyhördhet får utrymme.

Upplägg:

Från några timmar till en heldag, gärna ute i naturen när så är möjligt.

Vi kan som exempel genomföra en halvdagsaktivitet som både stärker gruppen och samtidigt visar på hur man därefter på egen hand kan fortsätta sin teamutveckling.

Omfattning:

Hur omfattande denna aktivitet ska vara anpassas efter behov och möjligheter i det enskilda sammanhanget.

Målgrupp

Salutogen teambuilding är en fantastisk möjlighet för alla grupper som vill fungera bra tillsammans. Den arbetsgrupp eller ledningsgrupp som lägger lite tid på detta får en klart större öppenhet och samarbetsförmåga.

Teambuildingsverktyget KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete som används till salutogena samarbetsövningar använder vi oss av under dagen.

Genomförs internt på plats hos er

Teambuildningen genomföras fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer.

Vi anpassar efter just era förutsättningar.

Information & pris

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lägga upp det hos just er och vad det skulle kosta.

PRIS & BOKNING »

Värdet av Teambuilding beskrivs av några deltagare:

MATS WÅHLEMAN, ENHETSCHEF HELA MÄNNISKAN BOTKYRKA-SALEM

Vi valde salutogen arbetslagsutveckling som ett sätt att starta det nya verksamhetsåret efter sommarsemestrarna. Övningarna och aktiviteterna under dagen gav oss en bra möjlighet att på ett lustfyllt sätt att träna vårt samarbete, vår kommunikationsförmåga, samt lyfta frågor om värdegrund och mål. Skönt att få vara utomhus, men många av övningarna passar nog lika bra inomhus. Vi planerar att anlita Hälsopromotiongruppen på nytt i  för en liknande dag men denna gång blir syftet att utvärdera nuvarande verksamhetsår men också finna utvecklingsstrategier framåt.

För mer information

3 + 12 =