Salutogenes – En god idé som stärker

Salutogenes gör hälsofrämjande till en god utvecklingsprocess med delaktighet, lärande och ansvarstagande.

Människan är kompetent och har resurser

Den salutogena idén ger det hälsofrämjande arbetet en tydlig inriktning att stärka det vi vill. I en organisation innebär det att främja de förutsättningar som bidrar till hälsa, att människor kan må bra och fungera bra i sitt sammanhang.
Ett salutogent synsätt ser människan som kompetent och bärare av egna resurser. Därför kan hälsofrämjande bara fungera om de människor som finns i sammanhanget är delaktiga och medskapande i de aktiviteter som genomförs.

Varje individs aktuella situation och förståelse måste vara utgångspunkten när förbättringsarbete syftar till att stärka hälsans förutsättningar i ett sammanhang. Lägg därtill ett positivt mål som känns viktigt för mäniskan. Det stärker viljan att bidra och lyckas med det som är viktigt.

Ett sådant arbetssätt påverkar också öppenhet, vikänsla och tillit i en grupp. ”Det känns bra att tillhöra en grupp som är kompetent och som vill något viktigt.” Det känns inte lika bra att tillhöra en grupp som mest diskuterar hur man ska lösa brister och problem.

Dialog och reflektion viktigt för lärande

I ett salutogent hälsofrämjande arbete är delaktighet och lärande avgörande för att nå framgång. För att skapa lärande blir dialog och reflektion viktigt. Den process som ska etableras och stödja detta behöver vara en strukturerad men i huvudsak ”mjuk” process.

Det innebär att planering, implementering och aktiviteter, så långt det går, involverar och tar utgångspunkt i deltagarnas vardag och erfarenheter.

Struktur och kultur

Organisationen och arbetsplatsen som sammanhang behöver ha en struktur och kultur som stärker delaktighet, ansvarstagande och därmed lärande. Ofta är strukturen det område som uppmärksammas och ändras när vi vill åstadkomma förbättring.

Med ett salutogent tänkesätt får vi en större möjlighet att även förstå och påverka det som skapar kulturen i en organisation. Vägen till en positiv förändring går då till en viktig del genom ett ledarskap och medarbetarskap som tillsammans gör sammanhanget begripligt, meningsfullt och hanterbart.

I RIKTNING MOT DET VI VILL

Den salutogena idén hjälper oss att ha fokus på det som bidrar till att människan kan må bra och fungera i sitt sammanhang. Ett salutogent hälsofrämjande arbete blir då en egen och effektivare strategi för att skapa en frisk arbetsplats där människor vill vara och kan lyckas med det som är viktigt. Därmed får också hela arbetsmiljöarbetet en större bredd.
Vi kan både stärka det vi vill samt fortsätta att åtgärda och förebygga det vi inte vill.

Teoretisk förankring

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han:

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är,
ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan på det sättet, får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung).

Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor som upplevde tillvaron meningsfull, begriplig och hanterbar hade en bättre förutsättning för välbefinnande och hälsa.
Antonovsky beskriver hur han kom fram till dessa slutsatser i boken Hälsans mysterium som kom ut i Sverige 1991.

Aaron Antonovsky, 1923 – 1994

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är, ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Bästa sättet att komma igång!

Vilket är det bästa sättet att utveckla salutogent ledarskap, medarbetarskap eller verksamhet? Det finns ingen given väg som passar alla. Du behöver hitta det bästa sättet för dig/er. Men det finns en del goda råd om hur man kommer igång.

En bra start

Boka en inspirationsföreläsning av författaren till boken om Salutogent ledarskap eller till och med en utbildningsdag som lägger en första salutogen grund. Då blir deltagarna motiverade att både börja reflektera kring sitt eget ledarskap och hur det egna sammanhanget fungerar. Man blir också stärkt i sin tanke att detta är en bra väg att gå.

Boken blir sedan en följeslagare för att få idéer och metoder för hur man gör sitt arbete och ledarskap mer salutogent.

Några verksamheter vi mött började sin salutogena utvecklingsresa med ett studiebesök. Det finns en hel del verksamheter som kommit långt i sin utveckling mot mer främjande och värdeskapande arbetssätt. De berättar gärna om sina erfarenheter.

Vi besöker gärna er ledningsgrupp, kostnadsfritt

Om du tillhör ledningen i din organisation så erbjuder vi oss att komma och kort berätta hur de gjorde som lyckats bäst med hållbart ledarskap och friska arbetsplatser.

Bjud in oss till ett ledningsmöte via länk 30 – 60 minuter när det passar er.

Vi förbereder oss genom att intervjua någon lämplig företrädare hos er så att vi får lite koll på vilka som är era viktigaste frågor och utmaningar.

Detta gör vi helt kostnadsfritt!

Läs mer »

Inspirationsföreläsning

Två timmars inspirationsföreläsning med stort engagemang.

Det skapar engagemang och inspiration!

Hur får man många, helst de flesta, att bli intresserade av det vi vill förmedla. När det gäller att skapa engagemang för ett salutogent synsätt och utveckling i främjande riktning så behövs det inspiration. Många gånger får vi uppdraget att hålla inspirationsföreläsning.

Får vi 2 timmar så är det optimalt. Får vi 1 timma så blir det lite tight, men det går. Hör av dig så kan vi diskutera vad som kan passa bäst hos er.

Läs mer »

En bra start

Boken Salutogent ledarskap – För hälsosam framgång av Anders Hanson är bra start mot att utveckla ditt ledarskap och mot en hållbar arbetsplats.

Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång!

Boken ’’Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång’’ blev en succé. Den lyckades bli så lättläst och inspirerande som vi hade hoppats. Boken har för väldigt många varit första mötet med den salutogena idén. Där har man direkt sett att det som kan verka flummigt faktiskt också går att göra konkret och användbart för både ledare och medarbetare.

Det är helt riskfritt att ge boken till någon du anar kan vara intresserad av ett främjande synsätt.

Säg så här: – ’’du, jag stötte på en bok som handlar om salutogent ledarskap. Den verkar intressant tycker jag, vad tror du om den?’’

Vad vi vet, så har hittills ingen som läst boken blivit besviken. Istället så säger de som hört av sig att de känner igen sig och är inspirerade.

Beställ i butiken »