Om oss

Vi bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling i organisationer genom att tillhandahålla utbildning, verktyg och processtöd för salutogent ledarskap och medarbetarskap.
Från en värdemässig utgångspunkt kombinerar vi aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap med stor erfarenhet från det praktiska fältet.

Svenska Hälsopromotiongruppen AB – Sedan 2002

För ca 20 år sedan startades detta företag som ett svar på behovet att göra arbetsplatser och organisationer mer hälsofrämjande.

Företaget är ledande i att tillämpa ett salutogent främjande synsätt för ledarskap, medarbetarskap och verksamhetsutveckling.

Grundat i vetenskap och praktisk erfarenhet har Hälsopromotiongruppen utvecklat kunskap och verktyg som kan stärka och utveckla både människor och organisationer. Idag erbjuder företaget böcker, utbildningar och konkreta arbetssätt som har en tydlig salutogent främjande inriktning.

Hundratals organisationer och tusentals chefer har genom åren fått hjälp att göra sina arbetsplatser till hälsosamma ställen där människor vill vara och där man kan må bra och lyckas med det som är viktigt.

Vår affarsidé

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling i organisationer genom att tillhandahålla utbildning, verktyg och processtöd för salutogent ledarskap och medarbetarskap. Från en värdemässig utgångspunkt kombinerar vi aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap med stor erfarenhet från det praktiska fältet.

Våra värderingar

Vårt företag och våra relationer med kunder ska kännetecknas av öppenhet, jämlikhet och omtanke. Med dessa ska vi skapa de bästa villkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Ur detta kan arbetsglädje och kvalitet växa som stärker värdet av vårt arbete.

Verksamhetspolicy – hälsa, kvalitet och miljö

Vi ser hälsa, kvalitet och miljö som integrerade och nödvändiga förutsättningar för att bedriva och utveckla vår verksamhet. Alla delar skall genomsyras av vetenskaplig förankring, professionalitet och omtanke om människor och miljö.

Hur vet vi att vi lever upp till detta?

Tecken på framgång i det vi håller på med, skall vara att allt fler vill komma till oss som kunder, som samarbetspartners och som medarbetare.

Svenska Hälsopromotiongruppen AB bildades 2002 och har sitt huvudkontor i kaféstaden Alingsås på Lilla torget 2.