Verktygslådan KasamDIALOGEN®

Bestående effekt med enkla metoder

Vi tror att en frisk kultur behöver underhåll med reflektion och konstruktiva samtal. Nu kan ni använda de verktyg som våra konsulter använder i kunduppdrag. Verktygen är pedagogiskt utformade för att skapa delaktighet och dialog.

Kontakta oss »

Medarbetarsamtalet

Låt medarbetarsamtalet bli något att se fram emot!

KasamDIALOGEN® Utvecklande samtal är ett verktyg som inventerar nuläget och ger ett underlag för konstruktiva samtal både för individ och grupp. Verktyget kan anpassas med antal frågor och ger användaren en möjlighet att jämföra nuläget med tidigare inventeringar (dåläget).

Mer information om verktyget »

Samtalskort för grupp och team

Meningsfull reflektion på jobbet!

Med 51 frågekort kommer ni dela tankar och reflektioner på ett enkelt sätt, och som bidrar till salutogent samtalsklimat. Vi är själva förvånade över att frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra.

Mer information om verktyget »

Samarbetsboxen

Lär känna varandra på ett nytt sätt!

Hitta tillgångar i gruppen med hjälp av verktygets 25 samarbetsövningar. Med Salutogent Samarbete behöver ni inte anlita en konsult för utmana er i samarbetsövningar på jobbet.

Mer information om verktyget »

Reflektion på en minut

Busenkelt verktyg för att stanna upp i arbetsvardagen

I en intensiv tillvaro där tiden inte räcker till, är tid något vi inte kan ändra eller påverka. Däremot finns alltid möjligheten att förhålla oss till tiden vi har. Hur använder du en minut på ett sätt som gör att vardagen blir mer meningsfull, begriplig och hanterbar?

Mer information om verktyget »

Arbetsbok för lärande i grupp

Arbetsboken för studiecirkeln

Rädslans makt är hög i många organisationer. Boken beskriver salutogent förhållningssätt och kasam på ett kortfattat sätt och inspirerar till konstruktiva samtal på jobbet. Använd boken för att stärka tillit och reflektion på jobbet.

Mer information om verktyget »

Samtalskort för ungdomar

Kortlek för salutogena samtal för ungdomar är under utveckling och kommer lanseras under hösten 2024. Samtalskorten är tänkt att användas i föreningsliv och andra sammanhang för att stärka tillhörighet och psykisk hälsa

Mer information om verktyget »

För Norge

Salutogene samtaler – For opplevelse av sammenheng

Med Salutogene samtaler – For opplevelse av sammenheng får du 40 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Kortleken är ett kraftfullt verktyg för att främja samtal som stärker känslan av sammanhang.

Detta är den norska versionen av Kasamdialogen – Salutogena samtal.

Till verktyget »

SalutogenDIALOGEN – Medarbeiderskap

Skulle du vilja att dina medarbetarsamtal är något att se fram emot med positiv förväntan? Vill du använda frågor och en form som lyfter organisatorisk och social arbetsmiljö, samt stärker det som behövs för att både människor och verksamhet ska lyckas?

Då är SalutogenDIALOGEN – Medarbeiderskap något för dig.

Detta är den norska versionen av KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap.

Till verktyget »

Kontakta oss