KasamDIALOGEN®– 30 & 16

KasamDIALOGEN – 30 och KasamDIALOGEN – 16 lägger en grund för personlig utveckling och hälsa med ökad känsla av sammanhang (Kasam)

SAMTALSVERKTYG FÖR PERSONLIG UTVECKLING OCH HÄLSA

Här får du ett verktyg som används till individuella utvecklingssamtal och hälsovägledning.

Med individen i centrum blir det ett verktyg för en nulägesanalys med dialog kring hennes historia och livssituation. Verktyget hjälper också till att forma en målbild som ger mening och inspiration, ett första steg till ökad energi och framtidstro.

KasamDIALOGENs sammanställning av svar får du fram som en pdf på skärmen direkt när du svarat på frågorna. Den kan sedan välja att skriva ut eller spara ned på din dator.

KasamDIALOGENs sammanställning av svaren är resultatet av en inledande personlig reflektion kring 30 eller 16 frågeställningar som kan vara intressanta och viktiga för deltagarens hälsa. Med stöd i denna helhetsbild förs sedan dialogen tillsammans med hälsovägledare eller coach i riktning mot mål och mening.

Följande tre komponenter samverkar:

Meningsfullhet

Fungerar som vår drivkraft, där motivation och engagemang kommer inifrån oss själva.

Begriplighet

Vi tolkar information, förstår och kan dra slutsatser om orsak och verkan.

Hanterbarhet

Vi ser möjligheter när det gäller att påverka vår situation och omgivning.

Frågeformuläret

I frågeformuläret översätts dessa tre komponenter till en mångfald vardagsnära frågeställningar och reflektionstankar. De flesta människor finner snart att dessa tre komponenter är lätta att förstå och med dessa väl tillgodosedda ges bättre förutsättningar för välbefinnande och hälsa.

Erfarenheten säger att människan lär sig bättre och engagerar sig mer om hon är aktiv och själv lär sig hantera sin situation.

Individen i centrum

KasamDIALOGEN utgår från individen själv som också ställs i centrum. Dialogen kring hennes historia och livssituation blir en personlig nulägesanalys. Den ger förståelse för de egna förutsättningarna och stöd i att hitta det som är viktigt på vägen framåt.

Dialogen hjälper också till att forma en målbild som ger mening och inspiration – ett första steg till ökad energi och framtidstro.

Utveckling och anpassning till en ny tid

Sedan vi lanserade KasamDIALOGEN har vi utvecklat upplägg och layout för att slutligen hitta ett uttryck som skapar den rätta salutogena känslan och det rätta stödet för att lyckas med dina samtal.

Sedan 2020 finns en uppdaterad version där användarmanual, stöd och utbildningsmaterial med filmer finns på en webbplattform. Numera kan en organisation eller vägledare själständig sköta hela administrationen av verktyget på ett enkelt sätt.

Vad innehåller verktyget?

Handledar-/administratörssida

En organisation som tecknat abonnemang med Hälsopromotiongruppen kan här lägga till nya handledare, skapa inloggningslänkar för sina deltagare och därmed bjuda in till samtal. Skapa gruppsammanställningar, eller ta bort personer från systemet som inte längre ska vara kvar.

Frågeformuläret som deltagaren tar del av är ett webbformulär med 30 eller 16 frågor som bygger på den salutogena idéen. Frågorna är till för att hitta de resurser som var och en har i sitt liv och sammanhang. Frågorna är uppdelade kring meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att därigenom hitta det som skapar en känsla av sammanhang (kasam).

Sammanställningarna av svaren

När deltagaren har fyllt i frågeformuläret så kan hen direkt skriva ut sina svar i en pedagogisk sammanställning eller ladda ned en pdf . Sammanställningen är tänkt som ett salutogent arbetsmaterial där man direkt kan börja reflektera kring sina resurser och om det är något man vill utveckla.

Det finns i sammanställningen en lista för hur man som deltagare kan gå till väga för att starta sina reflektioner. Sista sidan är ett arbetsblad med rubriken ”Tankar framåt”. Här är tanken att man i ett utvecklingssamtal ska kunna föra en dialog handledare – deltagare med hur vi ska gå vidare.

Gruppsammanställning

Det finns även möjlighet att skapa en grupp-sammanställning av flera individers svar. Detta kan man använda sig av om man vill arbeta med en hel grupp och dess utveckling under ex. en utvecklingsdag. Denna sammanställning visar ett medelvärde av gruppens svar och utgör en utgångspunkt för gruppens reflektioner och målarbete.

Två versioner av verktyget

KasamDIALOGEN®– 30 var den första versionen som togs fram redan 2004. Det är 30 frågor som går lite djupare i sina salutogena formuleringar. Denna version går att använda på de flesta målgrupper som på något sätt vill reflektera över sin personliga utveckling och hälsa.

KasamDIALOGEN®– 16 är en förkortad version med ett enklare språk som utvecklats med erfarenhet av den första versionen.

Utbildningar

För att din användning av KasamDIALOGEN – 30/16 ska bli så bra som möjligt, erbjuder vi olika utbildningmöjligheter.

  • Interna utbildningar på plats hos er
  • Webbaserade utbildningar via datorn.
  • Eller en blandning av dessa båda.

Gå in och läs mer om utbildningen ”Hälsosamtal med KasamDIALOGEN”. Du kan läsa mer om utbildningen genom att klicka på knappen til höger.

Kontakta Hälsopromotiongruppen för att finna det sätt som passar dig bäst.

TILL UTBILDNING »

Teoretisk förankring

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han:

”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är,
ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?”

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung). Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor med ett starkt kasam, hanterade livets påfrestningar på ett sätt som ledde till en god hälsa.

Aaron Antonovsky, 1923 – 1994

Erfarenheten säger att människan lär sig bättre och engagerar sig mer om hon är aktiv och själv lär sig hantera sin situation.

Används till

Ett verktyg för att synliggöra och påverka individens och gruppens upplevelse av meningsfullet, begriplighet och hanterbarhet. De mjuka frågorna får en struktur som underlättar och inspirerar på den fortsatta livsresan.

KONTAKTA OSS »

Abonnemang & pris

Abonnemang för KasamDIALOGEN

För att få tillgång till KasamDIALOGEN – 30 & 16 så tecknar du ett abonnemang. Abonnemangsnivå (årsavgift) baseras på antal handledare som ska använda systemet i organisationen.

Deltagaren kan fylla i frågeformuläret och skriva ut sin sammanställning flera gånger per år.

Prissättning Abonnemangskostnad

Grundpris 3 750 kr/år (ex moms)
Du får då tillgång till webbplattformen under 1 år, inkl support.

I grundavgiften ingår upp till 5 st handledare som ska administrera verktyget. Om man har fler handledare tillkommer en kostnad på 500 kr per handledare.

Utbildning

Du kan köpa abonnemanget som det är men för att få till riktigt bra salutogena medarbetarsamtal så rekommenderar vi att du deltar i vår utbildning ”Hälsosamtal med KasamDIALOGEN” >>  som är en webbaserad utbildning vid tre tillfällen, på totalt 7 timmar och handledning upp till 2 x 30 min.

Övrigt

Vid beställning för fler än 20 handledare begär offert.

Vi offererar även interna utbildningar för verktyget via webb eller på plats hos er.

Alla priser är exkl moms.

Beställ i butiken »

Referenser

Detta används av många organisationer och konsulter runt om i Sverige. Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss så hjälper vi dig.

Verktyget har bla använts av:

Hela människan Botkyrka-Salem-Huddinge
Arbetsförmedlingen
Väddö folkhögskola
Börjesson utbildning och underhållning AB
Varbergs kommun
Halmstad gymnasieskolor

Vill du prova verktyget?

Är du nyfiken på hur vårt samtalsverktyg, KasamDIALOGEN – 30 eller 16 ser ut, både vad gäller frågeformuläret och den sammanställning av svar som man använder sig av i samtalet så kan du få prova det.

Kontakta oss via mejl eller telefon och be om en provinloggning så skickar vi en länk till dig.

Välkommen att höra av dig!

MAILA OSS »