kostnadsfri start på dagen!

Frukost webbinarier

Inspireras av verksamheter som lyckas

Vi genomför kostnadsfria frukostwebbinarier med personer från organisationer som lyckats med sitt hälsofrämjande/salutogena utvecklingsarbete. Där får de berätta om sin resa och vi ställer frågor om hur de gick tillväga.

Aktuella webbinarier finns nedan. Passa på att anmäl dig redan nu!

 

Välkommen!

Boka nästa webbinar

ANMÄLAN FRUKOSTWEBBINAR »

Torsdagen den 2 maj, 2024

Kramfors kommun – Först ut med Salutprogrammet

Hur kan vi införa ett salutogent förhållningssätt i en ständigt upptagen verksamhet?

Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun har bestämt sig för utveckla kulturen på riktigt genom att involvera medarbetare i Salutprogrammet.

När då?

Torsdagen den 2 maj
Kl 8:00 – 8:45 Intervju, samtal och filmvisning
Kl 8:45 – 9:00 Svar på frågor och eftersnack

Cheferna i Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun vid uppstarten av Salutprogrammet

Innehåll

Välkommen till ett webbinar som berätta om bakgrund, idé och uppstart av ett nytänkande koncept för att utveckla hälsofrämjande arbetssätt i en hel organisation. Möt förvaltningschefen Mikael Gidlöf som driver arbetet i Kramfors kommun. Möt experter, pedagoger och filmproduktionsbolaget som ligger bakom framtagningen av Salutprogrammet.

Salutprogrammet är ett lättillgängligt utbildningsmaterial för att stärka värdeskapande arbetsplatser, vilket möjliggör attraktiva och hållbara arbetsplatser. Idén är att kombinera korta filmer och dialogmaterial för perspektiv och konstruktiva samtal. Målet är att skapa utveckling för människan, gruppen och verksamheten. Salutprogrammet genomförs inom ramen för etablerade strukturer, exempelvis arbetsplatsträffar och gruppmöten.

Under webbinariet får du veta:
 • Idéen och bakgrunden till Salutprogrammet
 • Varför valde Kramfors ett nytänkande koncept för att utveckla hälsofrämjande arbetssätt?
 • Filmer och dialogmaterial. Utvecklar det verksamheten?
Medverkande

Mikael Gidlöf, Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen, Kramfors kommun
Fredrik Hörlyk, VD och coach på Svenska Hälsopromotiongruppen
Anders Hanson, Expert, utbildare på Svenska Hälsopromotiongruppen
Peter Lindberg, utbildare på Svenska Hälsopromotiongruppen
Fredrik Grill, Film & mediaproducent på Grillad produktion

  Välkommen!

  ANMÄLAN FRUKOSTWEBBINAR »

  Karin Björkryd, Omsorgsdirektör Södertälje kommun

  Mikael Gidlöf, Förvaltningschef
  Välfärdsförvaltningen Kramfors kommun

  Olika vägar till framgång

  Salutogen organisationsutveckling handlar om att stärka de förutsättningar som gör att människor kan må bra och att verksamheter kan lyckas. Det skiljer sig mellan organisationer, varför man satsar på detta och hur man går tillväga.
  Inget exempel är det andra likt.

  Behovsdrivet och ambitionsdrivet

  Värdet av en satsning på organisationens hälsa kan ofta räknas hem i sparade eller intjänade kronor. Det många olika exempel på framgång både när det gäller att komma till rätta med problem och att få positiva effekter på mål och värde som kan handla om förhållningssätt, engagemang, arbetsklimat eller ansvarstagande.

  Vi vill sprida kunskap om hur man gör

  Hälsopromotiongruppen har byggt upp kunskap genom åren och fortsätter att lära för varje ny organisation vi möter. I våra webbinarier finns det möjlighet att lyssna på dem som lyckats och lite mer på djupet förstå, varför blir det bra när det blir bra?

  Moderator & expert på våra frukostwebbinarier

  Moderator Fredrik Hörlyk

  Fredrik Hörlyk är organisationskonsult med inriktning på förändring, självkännedom och ledarskap. Fredrik har huvudsaklig erfarenhet från privat sektor med produktutveckling, förändringsledning, kundutveckling och chefskap från första linjen till företagsledning.

  Vår egen expert Peter Lindberg

  Peter Lindberg är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare, handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.

  Vår egen expert Anders Hanson

  Möt Anders Hanson som är konsult och utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och även Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010).

  Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av.

  Tidigare webbinarierna

  Anders Hanson presenterade sin senaste bok, Svenska Hälsopromotiongruppen

  Framgångsrik kulturförändring
  I frukostwebbinariet presenterades en högst aktuell bok av Anders Hanson som släpptes den 2 maj 2023. Framgångsrik kulturförändring är en nyutgivning av hans tidigare bok, Salutogen kultur som kom 2015. Denna nya version är påfylld med 7 års erfarenheter och exempel där organisationer lyckats skapa en mer hållbar och hälsosam kultur.

  Peter Lindberg med tips och knep, Svenska Hälsopromotiongruppen

  Dialogverktyg bygger en ny kultur!
  Peter Lindberg från oss på Hälsopromotiongruppen delger tips och knep när du vill tänka, vara eller göra salutogent. Peter visade vilken nytta man kan ha av enkla dialogverktyg och hur man kan utforma ett verktyg som ska ha en salutogen/främjande påverkan.

  Anders Hanson i samarbete med FAMNA

  Att bygga kultur i en värdestyrd organisation!
  Anders Hanson från oss på Hälsopromnotiongruppen funderade kring frågorna – Hur blir arbetsplatsen ett ställe dit det känns kul att gå, där man trivs och mår bra och inte minst lyckas väl med det som verksamheten behöver? Vilken roll spelar kulturen och hur skapar man en ändamålsenlig kultur på arbetsplatsen?

  Stureby vård- & omsorgsboende, Stockholms stad

  Hur blir man en attraktiv arbetsgivare där både chefer, medarbetare och brukare lyckas?
  Hanne Rönnback, Enhetschef, Pamela Duran och Eva Elias, Bitr. enhetschefer på Stureby vård- och omsorgsboende beskrev hur deras utvecklingsresa sett ut när de utgått från ett salutogent arbetssätt och ledarskap för att skapa den struktur och kultur som gör att man idag är en attraktiv arbetsgivare.

  Åmåls kommun – Skolan

  Hur kan vi få våra barn och ungdomar att må bra och lyckas i skolan
  Magnus Skoglund, rektor för Karlbergsgymnasiet i Åmål samt Robert Elehn, skolkurator i Åmåls kommun som berättade hur dom med hjälp av salutogent arbetssätt stärker skolan som sammanhang.

  Södertälje kommun

  Hur lyckas Södertälje kommun att skapa en mer hälsofrämjande/salutogen vård & omsorg?
  Karin Björkryd, Omsorgsdirektör, Tobias Westergaard, Verksamhetsstrateg och Jessica Ortman Enhetschef i Södertälje kommun berättade om deras satsning på ett salutogent förhållningssätt i hela omsorgskontorets verksamhet.

  Skatteverket

  Maria Andrén, HR-konsult på Skatteverket berättade om deras hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och hur ett salutogent samtalsverktyg gjorde skillnad i arbetsgruppernas dialog. En resa från ”Fruktad skattefogde” till att vara en omtyckt servicemyndighet.

  Olofströms kommun

  Lena Persson och Alina Ejder som var projektledare berättade om en stor satsning på hälsa i Olofströms kommun. Heja Hälsan 2.0 hade en salutogen inriktning och involverade samtliga chefer och medarbetare. Projektet hade en positiv påverkan på både arbetsglädje och sjuktal.

  Vaxholms stad

  Marie Wiklund, kommunchef och Kristina Segerborg HR-chef från Vaxholms stad berättade om varför man valde en främjande atrategi och salutogent ledarskap för att lyckas med sin värdestyrning. Vad gjorde man och vilka erfarenheter gav denna satsning?

  Strömsunds kommun

  Anneli Svensson, kommundirektör och Pär-Eric Hemmingsson, projektledare från Strömsunds kommun berättade om sin kraftfulla satsning på ett salutogent på arbetsmiljö och hälsoarbete. Målet var att bli ”-en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat.”

  Nynäshamns kommun

  Hur blir man länets bästa arbetsgivare och vilken betydelse kan en hälsofrämjande satsning ha för en kommunal organisation med ca 2000 anställda?
  Medverkade gjorde:
  Carolina Pettersson, kommundirektör Nynäshamns kommun
  Linn Marsten, personaldirektör Nynäshamns kommun
  Linda Öhman, strategisk utvecklare inom arbetsmiljö och hälsa, numera i Haninge kommun
  Carin Bohlin Bagge, tid. rektor och sedan medarbetare i Nynäshamn kommuns ESF-finansierade arbetsmiljö & hälsoprojekt

  För mer information

  14 + 8 =