kostnadsfri start på dagen!

Frukost webbinarier

EN TIMME DÄR DU FÅR PÅFYLLNAD AV VERKSAMHETER SOM LYCKATS!

Verksamheter som lyckas är intressanta

Vi genomför kostnadsfria frukostwebbinarier där vi bjuder in intressanta personer från organisationer som lyckats med sitt hälsofrämjande/salutogena utvecklingsarbete. Där får de berätta om sin resa och vi ställer frågor om hur de gick tillväga.

När vi har aktuella och planerade frukostwebbinarier ser du dessa här nedanför och kan även anmäla dig till dem.

Välkommen!

Denna utbildning genomförs

på distans som öppen utbildning via videolänk, se datum nedan

Boka dig för nästa webbinar

ANMÄLAN FRUKOSTWEBBINAR »

Tisdagen den 20 september 2022

Hur kan vi få våra barn och ungdomar att må bra och lyckas i skolan?

Möt Magnus Skoglund, rektor för Karlbergsgymnasiet i Åmål samt Robert Elehn, skolkurator i Åmåls kommun som berättar hur dom med hjälp av salutogent arbetssätt stärker skolan som sammanhang.

När då?

Tisdagen den 20 september
Kl 8:30 – 9:15 Moderator Peter Lindberg leder intervju och samtal med de medverkande
Kl 9:15 – 9:30 Svar på frågor och eftersnack

Innehåll

När man i Åmåls kommun 2017 såg problem med motivation och känslan av sammanhang för barn i grundskolan tillsattes ett projekt med ambition att vända denna trend.

Resursenheten bestående av en driven projektledare, speciallärare, skolkuratorer samt ytterligare stödpersoner från elevhälsan var först ut att stärka sin kompetens och trygghet med hjälp av samtalsverktyget KasamDIALOGEN.

Detta blev ett bra stöd i mötet med eleven som utgick ifrån sin egen skattning av nuläget med tankar och strategier om vart man vill för att trivas och lyckas inom skolans ram.

Projektet startade våren 2018 och nu när vi skriver 2022 är detta ett systematiserat arbetssätt i grundskolan för lärare och mentorer med goda resultat.

Nu är även Gymnasieskolan Åmåls kommun i full gång med att testa en egen variant av verktyget anpassat för ungdomarna för att klara sina utbildningsprogram samt rusta sig för arbetsliv eller framtida högre studier.

Missa inte möjligheten att lyssna på och ställa frågor till våra inspirerande gäster!

Frågor vi kommer ställa:
  • Hur kom det sig att ni fastnade för ett salutogent förhållningssätt och arbetssätt för att möta de utmaningar ni kunde se i skolan?
  • Hur var det ursprungliga projektet upplagt och vilka resultat kunde ni se efter utvärdering?
  • Vilka bestående effekter kan ni se över tid?
  • Var står ni nu och vart är ni på väg med er satsning i Åmåls kommun?
  • Hur ser de viktigaste lärdomarna ut och vad vill ni tipsa andra skolor om som skulle vilja genomföra en liknande satsning?
Medverkande

Magnus Skoglund, rektor på Karlbergsgymnasiet för Ekonomiprogrammet, Introduktionsprogrammet och elevhälsan, Åmåls kommun
Roberth Elehn, skolkurator stöd och resurs, Åmåls kommun

Peter Lindberg, Moderator och utbildare på Svenska Hälsopromotiongruppen
Anders Hanson, Expert och VD på Svenska Hälsopromotiongruppen

Välkommen!

ANMÄLAN UTBILDNING »

Karin Björkryd, Omsorgsdirektör Södertälje kommun

Olika vägar till framgång

Salutogen organisationsutveckling handlar om att stärka de förutsättningar som gör att människor kan må bra och att verksamheter kan lyckas. Det skiljer sig mellan organisationer, varför man satsar på detta och hur man går tillväga.
Inget exempel är det andra likt.

Behovsdrivet och ambitionsdrivet

Värdet av en satsning på organisationens hälsa kan oftast inte räknas hem i sparade eller intjänade kronor. Däremot finns det många olika exempel på framgång både när det gäller att komma till rätta med problem och att få positiva effekter på mål som kan handla om förhållningssätt, engagemang, arbetsklimat eller organisationens kultur.

Vi vill sprida kunskap om hur man gör

Hälsopromotiongruppen har byggt upp kunskap genom åren och fortsätter att lära för varje ny organisation vi möter. I våra webbinarier finns det möjlighet att lyssna på dem som lyckats och lite mer på djupet förstå, varför blir det bra när det blir bra?

Moderator & expert på våra frukostwebbinarier

Moderator Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare, handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.

Vår egen expert Anders Hanson

Möt Anders Hanson som är konsult och utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och även Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010).

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av.

Tidigare webbinarierna

Södertälje kommun

Hur lyckas Södertälje kommun att skapa en mer hälsofrämjande/salutogen vård & omsorg?
Karin Björkryd, Omsorgsdirektör, Tobias Westergaard, Verksamhetsstrateg och Jessica Ortman Enhetschef i Södertälje kommun berättade om deras satsning på ett salutogent förhållningssätt i hela omsorgskontorets verksamhet.

Skatteverket

Maria Andrén, HR-konsult på Skatteverket berättade om deras hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och hur ett salutogent samtalsverktyg gjorde skillnad i arbetsgruppernas dialog. En resa från ”Fruktad skattefogde” till att vara en omtyckt servicemyndighet.

Olofströms kommun

Lena Persson och Alina Ejder som var projektledare berättade om en stor satsning på hälsa i Olofströms kommun. Heja Hälsan 2.0 hade en salutogen inriktning och involverade samtliga chefer och medarbetare. Projektet hade en positiv påverkan på både arbetsglädje och sjuktal.

Vaxholms stad

Marie Wiklund, kommunchef och Kristina Segerborg HR-chef från Vaxholms stad berättade om varför man valde en främjande atrategi och salutogent ledarskap för att lyckas med sin värdestyrning. Vad gjorde man och vilka erfarenheter gav denna satsning?

Strömsunds kommun

Anneli Svensson, kommundirektör och Pär-Eric Hemmingsson, projektledare från Strömsunds kommun berättade om sin kraftfulla satsning på ett salutogent på arbetsmiljö och hälsoarbete. Målet var att bli ”-en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat.”

Nynäshamns kommun

Hur blir man länets bästa arbetsgivare och vilken betydelse kan en hälsofrämjande satsning ha för en kommunal organisation med ca 2000 anställda?
Medverkade gjorde:
Carolina Pettersson, kommundirektör Nynäshamns kommun
Linn Marsten, personaldirektör Nynäshamns kommun
Linda Öhman, strategisk utvecklare inom arbetsmiljö och hälsa, numera i Haninge kommun
Carin Bohlin Bagge, tid. rektor och sedan medarbetare i Nynäshamn kommuns ESF-finansierade arbetsmiljö & hälsoprojekt

För mer information

15 + 14 =