Hitta egen förståelse och kom på lösningar på dina aktuella utmaningar

Salutogen Coaching

Coaching för chefen, ledaren eller medarbetaren

Det handlar om dig själv

Det är du som individ som har de bästa lösningarna på vad du behöver för att lyckas. Det är inte alltid vi kommer på dessa lösningar då vi rusar runt i vardagen. Genom coachingen får du möjlighet att sitta ner och fundera och sätta ord på dina tankar.

Det kan ju vara så att du står inför en utmaning och funderar på – Jag står inför denna utmaning. Hur löser jag detta bäst?

Det är inte alltid vi formulerar våra utmaningar högt för oss själva, eller att vi specificerar dem särskilt tydligt. Vid ett coaching samtal får du hjälp att göra detta, samt vända å att vrida på det tills du hittar möjliga lösningar.

Detta är ett sätt att göra ditt uppdrag och arbetssituation ytterligare meningsfull, begriplig och hanterbar.

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Går ut på:

Vid ett individuellt coachingsamtal får individen hjälp att hjälpa sig själv att förstå och komma på lösningar på sina aktuella utmaningar.

Coaching är ett främjande sätt att jobba då fokus ligger på de möjligheter och resurser som finns hos individen och i hennes omgivning. Coachen inspirerar till att finna egna lösningar genom att lyssna, ställa frågor och utmana. Coachen frågar också efter specifika mål och resultat.

Den salutogena coachingens idé

Med salutogen coaching menar vi att en viktig del i samtalet är att beskriva och bekräfta de förmågor och framgångar som deltagaren bär med sig. I dessa finns grunden för självtillit och energi som behövs för att ta sig an kommande utmaningar.

Coachingen hjälper till att skapa energi genom att belysa det vi är bra på och det som fungerar, det ger oss en större möjlighet att hitta lösningar på de utmaningar som ligger framför oss.

Coach Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildad handledare och organisationskonsult med mer än 20 år erfarenhet som lärare och personlig vägledare inom hälsa och ledarskap.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Belys det du är bra på och utvecklas av det!

Upplägg:

Vid ett coachingsamtal får du hjälp att jobba med dina utmaningar och framgångar på ett sätt som lyfter och stärker dina personliga resurser. Med stöd av en salutogen coach kan du sätta ord på dina tankar, reflektera, samt finna egna nya strategier för vardagen eller ditt ledarskap.

Coachens roll är att lyssna, skapa trygghet och struktur för samtalet, men utmanar även dina tankar att utveklas i den riktning du vill.

Omfattning:

Hur omfattande coachningen skall vara anpassas efter behov och förutsättningar och formas i samråd mellan coach och uppdragsgivare.

Målgrupp

Coaching är en utvecklande och energigivande aktivitet för dig chef, ledare och medarbetare som vill komma vidare på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Oavsett om du har hinder att övervinna, vill stärka dig som människa eller hitta möjligheter för den fortsatta resan för en salutogen organisation så är coaching ett kraftfullt verktyg.

Genomförs internt eller på distans

Coachingen kan genomföras fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men den går även att genomföra via videolänk på distans.

Vi anpassar efter just era förutsättningar.

Information & pris

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lägga upp det hos just er och vad det skulle kosta.

PRIS & BOKNING »

Värdet av coaching beskrivs av några deltagare:

EMMA PERSSON, UTBILDNINGSCHEF HERMODS

Salutogen coaching har hjälpt mig att se på min verksamhet och de dilemman som uppstår ur ett annat perspektiv. Med stöd utav en professionell coach från Hälsopromotiongruppen har jag hittat mina egna svar och lösningar. Det är en effektiv metod som jag varmt rekommenderar. Nya dörrar öppnas och förändring sker.

För mer information

7 + 2 =