Salutogen Coaching

För chefen, ledaren eller medarbetaren
Coaching
Vid ett individuellt coachingsamtal får individen hjälp att hjälpa sig själv förstå och komma på lösningar på sina aktuella utmaningar. Coaching är ett främjande sätt att jobba då fokus ligger på de möjligheter och resurser som finns hos individen och i hennes omgivning. Coachen inspirerar till att finna egna lösningar genom att lyssna, ställa frågor och utmana. Coachen frågar också efter specifika mål och resultat.

Det handlar om dig själv
Det är du som individ som har de bästa lösningarna på vad du behöver för att lyckas. Det är inte alltid vi kommer på dessa lösningar då vi rusar runt i vardagen. Genom coachingen får du möjlighet att sitta ner och fundera.

Ex. – Jag står inför denna utmaning. Hur löser jag bäst detta?

Det är inte så ofta vi säger utmaningarna högt till oss själva, eller att vi specificerar dem särskilt tydligt. Vid ett coaching samtal får du hjälp i att göra detta, samt vända å att vrida på det tills du hittar möjliga lösningar. Detta gör ditt uppdrag och arbetssituation ytterligare meningsfull, begriplig och hanterbar.

Salutogen coaching
Med salutogen coaching menar vi att en viktig del i samtalet är att beskriva och bekräfta de förmågor och framgångar som deltagaren bär med sig. I dessa finns grunden för självtillit och energi som behövs för att ta sig an kommande utmaningar. Coachingen hjälper till att skapa energi genom att belysa det vi är bra på och det som fungerar, det ger oss möjlighet att hitta lösningar på de utmaningar som ligger framför oss.

Målgrupp
Coaching är ett kraftfullt verktyg om du vill göra verklighet och komma vidare i den salutogena utvecklingsresan. För dig chef, ledare och medarbetare som deltagit i våra utbildningar och vill utveckla eller övervinna hindren samt hitta möjligheter för den fortsatta resan för en salutogen organisation.

Omfattning
Hur omfattande coachningen skall vara anpassas efter behov och förutsättningar och formas i samråd mellan coach och uppdragsgivare.

Vi har fler förslag på upplägg
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare, handledare och coach inom hälsa och grupputveckling.

Johanna Halldén
Johanna coachar chefer, ledare och medarbetare. Med erfarenhet som verksamhetschef inom privat företag och som egenföretagare har hon en stor kunskap och praktisk erfarenhet som ledare. Johanna är diplomerad coach och godkänd av ICF (international coach federation).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: