Vi på Svenska Hälsopromotion Gruppen varvar ned och tar sommarlov.

Vi vill tacka alla våra kunder för alla intressanta samtal och fina möten vi haft under våren. Vi ser fram emot fortsatt samarbete! Tills dess önskar vi soliga och avkopplande sommardagar.

När jag sammanfattar vår egen utveckling så är jag särskilt glad för Salutprogrammet® och KasamDIALOGEN® som har en spridning i landet.

Salutprogrammet®

Med vår samlade erfarenhet har vi tagit tagit fram Salutprogrammet® för att stärka hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i hela organisationen. Som pedagoger har vi hittat ett koncept som innehåller både inspiration, delaktighet och dialog som metod. Vi har fått positiv spridning under våren och under hösten kommer vi kunna berätta om fler kommuner som börjar använda Salutprogrammet®. Häromveckan fick jag följande positiva återkopping från två kunder;

”Någonting har hänt – vet inte vad med förhållningssättet har förändrats”

”Odelat positivt från chefer och medarbetare”
”Välbehövligt och energigivande”

Wow, jag upplever att vi verkligen prickat rätt med detta koncept, speciellt som att vi når många personer, inte endast chefer. Salutprogrammet® ligger helt i linje med vårt syfte att utveckla människor. Vi möjliggör effekt genom att nå hela organisationen med insikter, reflektion och förståelse.

KasamDIALOGEN®

Sedan 2002 har vi utvecklat verktygslådan KasamDIALOGEN® som består av redskap för en hälsofrämjande kultur. Vår digitala produkt KasamDIALOGEN® – Utvecklande medarbetarsamtal har uppdateras med helt nya möjligheter.

Två verksamheter har under våren valt att ersätta sin årliga medarbetarenkät med KasamDIALOGEN® – Utvecklande medarbetarsamtal, vilket möjliggjort konstruktiva hälsofrämjande samtal i kombination med en årlig puls på verksamheten. En annan organisation använder samma verktyg för att inventera inre hållbarhet och möjlig förbättringar framåt.

Glad sommar !

Återigen, tack för alla samtal och uppdrag under våren. Vi ser fram emot fortsatt samarbete! I augusti fortsätter vi arbetet med att utveckla arbetsplatser där människor vill vara, mår bra och lyckas.

 

Glad sommar önskar vi på HPG !

Staffan Wåhleman, Fredrik Hörlyk, Peter Lindberg, Anders Hanson