Satsar vidare med Salutprogrammet

Hela Människan Huddinge – Botkyrka – Salem har under många år arbetat efter ett salutogent ledarskap och nu satsar man vidare med Salutprogrammet med filmer och dialogmaterial som används på arbetsplatsträffar.

Hela Människan finns på 63 platser i landet runt om i Sverige för människor i en utsatt livssituation. Hela människan bedriver olika verksamheter som öppna caféer, arbetsträning, anhörigstöd, härbärgen och stödverksamhet.

Hos Hela Människan Huddinge–Botkyrka–Salem finns relativt stor verksamhet med bl.a. second hand, logistik och transport samt lagerverksamhet. Arbetsmiljö är av avgörande betydelse för att handledare och deltagare skall utvecklas och få en meningsfull arbetsträning. Det pågår ett arbete med att mäta hur arbetsträning bidrar till människors utveckling. Utmaningen är att mäta mjuka frågor såsom glädje, trygghet och meningsfullhet.

Hela Människan i Huddinge – Botkyrka – Salem jobbar med ambitionen att vara en lärande organisation med ett salutogent förhållningssätt. Vi fick chans att ställa några frågor till Mats Wåhleman, verksamhetschef, och Lauretta Gfrörer, personalchef och biträdande verksamhetschef, om varför de väljer att satsa på Salutprogrammet.

Mats Wåhleman – Verksamhetschef

Varför valde ni att investera i Salutprogrammet?

”Vi har väldigt länge arbetat med ett salutogent förhållningssätt i vårt arbete. Vi behöver ständigt hålla synsättet vid liv, speciellt nu när stödet från samhället minskar. Salutprogrammet kom därför perfekt eftersom det är meningsfullt för våra arbetslag och ett kostnadseffektivt sätt att investera i lärande och nytänkande.

Att ta sig tid för samtalet om, ”hur det är när det är som bäst på arbetet”, i respektive arbetslag och få ett bra samtal kring arbetsmiljö är svårt. Att ta in extern konsulter eller röster som leder samtalet kostar mycket och kräver lång planering. Med Salutprogrammet äger vi själva planeringen och kan använda filmer och dialogmaterial när det passar oss. Vi kan även göra tidsändringar sent om verksamheten kräver det.

Det blir med andra ord väldigt flexibelt och praktiskt användbart. Samtidigt får vi tillgång till extern kompetens i filmerna för att stimulera samtalet. Att verktyget lätt kan anpassas till vår profil med logo och färger gör att det känns som vårt eget program. Enkelheten, flexibiliteten och det salutogena perspektivet gör att vi kommer använda Salutprogrammet mycket i vår organisation, vilket leder till konkret värde för både anställda och verksamheten.”

Lauretta Gfrörer – Personalchef och biträdande verksamhetschef

Lauretta, du som personalchef har ett brett ansvar i verksamheten med mycket kontakt med människorna som jobbar hos er. Hur använder ni er av Salutprogrammet?

”Vi använder verktyget i två etapper. Under våren har vi kört ett kapitel i veckan. Vi lyssnar på kapitlet i i storgrupp. Därefter tittar vi på filmen i mindre personalgrupper under veckan och kan då samtala utifrån gruppens behov. Till hösten kommer vi repetera ett varv till med lite längre mellanrum där vi tar med oss insikter och erfarenheter från senast vi tittade.”

Vad har uppstarten av Salutprogrammet gett er?

”En välbehövlig och energigivande uppfriskning. Filmerna och samtalen hjälper oss att hålla den salutogena inriktningen vid liv i vårt dagliga arbete. Det skapar en vi-känsla och förståelse för varandra, vilket ju är viktigt i arbetsvardagen. Salutprogrammet fungerar även som en introduktion till det salutogena förhållningssättet för nyanställda kollegor.”

Vad vill du skicka med till andra organisationer som överväger Salutprogrammet som verktyg?

”Ni har allt att vinna och absolut inget att förlora på att använda er av Salutprogrammet. Tag chansen!”

Salutprogrammet – Vad är det?

Hur kan en hälsofrämjande kultur skapas och bibehållas i en ständigt upptagen verksamhet? … hur kan vi skapa tid för lärande i arbetsvardagen?

Salutprogrammet är ett skalbart utbildningsmaterial med korta filmer och dialogmaterial som riktar sig till organisationer och arbetsplatser som vill skapa och bibehålla en hälsofrämjande kultur. Idén är att kombinera korta filmer för inspiration och dialogmaterial för reflektion och samtal i befintliga arbetsgruppen eller team. Då sker lärande och utveckling på en och samma gång. Salutprogrammet består av tio fristående kapitel med verksamhetsnära teman. Varje kapitel tar 5 – 90 minuter att genomföra beroende på ambition. Cheferna får ett konkret verktyg för lärande, utan att behöva vara experter på ämnet, som bidrar till delaktighet, friskare arbetsplatser och verksamhetsnytta.

Ett verktyg för utbildning på arbetsplatsträffen

Salutprogrammet blir en agendapunkt på arbetsplatsträffen att se fram emot. Vardagliga ämnen som inspirerar till värdeskapande samtal:

  • Vad är en bra arbetsplats?
  • Att lyckas som grupp
  • Bemötande
  • Salutogent förhållningssätt
  • Människans sammanhang
  • Vad är hälsa?
  • Mitt hälsohjul
  • Värde och mening på jobbet
  • Den komplexa verkligheten
  • Förändring nu och framåt

Anpassat material för bästa effekt

Salutprogrammet är en mix av filosofi, teori och praktik som tilltalar både äldre och yngre medarbetare. Salutprogrammet är framtaget av experter, pedagoger och ett filmproduktionsbolag. För att skapa bästa effekt så anpassas materialet till varje organisation och effekten följs upp för att lyckas med ambitionen att stärka kulturen.

Kontakt för demo

Är du nyfiken på en introduktion och demo?
Kontakta Fredrik Hörlyk på fredrik@halsopromotiongruppen.se eller på 0730-782968.

Kontakta oss »