Ledarskap är svårt att välja!

Ledarskap är svårt att välja!

Ledarskap är svårt att välja … men ska man göra som andra gör? När det är svårt att välja så finns det en risk att man väljer det som andra har valt. Till exempel när en organisation ska bestämma vilken form av ledarskap man vill ha och ska utveckla. Då har det...
Ökad delaktighet & bättre ledarskap

Ökad delaktighet & bättre ledarskap

Ökad delaktighet & bättre ledarskap tyckte medarbetarna i Vaxholms stad I den senaste personalenkäten visade det sig att medarbetarna i Vaxholms stad upplever en ökad delaktighet och ett bättre ledarskap. Delaktighet och ledarskap är, som vi vet, två...
Hur orkar människorna på arbetet?

Hur orkar människorna på arbetet?

Hur orkar människorna på arbetet? Så har man tänkt många gånger, särskilt de två senaste åren. Förklaringen till orken, och viljan att bidra finns nog i de existentiella grundvillkoren. En människa som blir sedd, får vara med i ett sammanhang och känner sig behövd,...
En resa och en nystart!

En resa och en nystart!

Svenska Hälsopromotiongruppen anno 2004 och loggans utveckling från 2002 till 2022.Från vänster, Staffan Wåhleman, Jennie Andréen, Anders Hanson, Anne Hanson, Jonas Brandström 20 år med Hälsopromotiongruppen Svenska Hälsopromotiongruppen AB startade 2002 med...

Bygg en hållbar organisation!

Stärk känslan av sammanhang! Bygg en hållbar organisation! Så gjorde Strömsunds kommun med Hälsopromotiongruppens stöd, för att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Strömsund tog ett helhetsgreppAtt förändra organisationers kultur är svårstyrt och...