Utbildning för ledarutveckling och medarbetarskap

Lärande som strategi

Med delaktighet och dialog som metod har Hälsopromotiongruppen utbildat tusentals chefer och ledare. Teori och praktik som ger användbar nytta. Vi tillför pedagogisk kompetens med lång praktisk erfarenhet av upplevelsebaserad inlärning.

Kontakta oss »

inspirationsföreläsning

Vi kan få ögon att lysa på mindre än två timmar! Vi har hittat de kritiska svaren på varför-frågan, som gör att människor förstår och blir engagerade för ett salutogent synsätt.

Läs mer »

Salutogent Ledarskap

Inspirerande dag med lärande och övning i salutogent ledarskap. Insikter, kunskap, verktyg och arbetssätt på hur ni stärker ditt ledarskap i en främjande riktning.

Läs mer »

Salutogent ledarskap i praktiken

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare som vill praktisk kunskap  i arbetssätt och verktyg för bland annat utvecklande samtal, teambuilding, reflektionsträning och gruppklimat.

Läs mer »

Kultur på arbetsplatsen

Denna dag får du svar på hur du kan utveckla en salutogen/främjande kultur som gör skillnad för både orken, arbetsglädjen och verksamhetsnyttan.

Läs mer »

medarbetarskap

Utbildning som belyser medarbetarskapets betydelse. Den bästa starten för att skapa delaktighet och engagemang i en arbetsgrupp eller organisation.

Läs mer »

medarbetarskap i praktiken

Med utgångspunkt i arbetsgruppens vardag gör vi här en utvecklingsgsresa i flera steg för att stärka medarbetarskapet och verksamhetsnytta.

Läs mer »

Salutogena medarbetarsamtal

Denna utbildning vänder sig till dig som är ledare eller chef med personalansvar eller ledare/konsult som använder utvecklingssamtalet för att vägleda och coacha medarbetare eller andra deltagare.

Läs mer »

HÄLSOSAMTAL MED
KASAMDIALOGEN

Är du i ett sammanhang där du ska vägleda människor till att bevara och stärka sin hälsa. En utbildning som fångar upp både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter av hälsa.

Läs mer »

Frukostwebbinar
(kostnadsfritt)

Vi genomför regelbundet kostnadsfria frukostwebbinarier där vi bjuder in intressanta personer som har lyckats med sitt hälsofrämjande/ salutogena utvecklingsarbete.

Läs mer »

Kontakta oss