Våra utbildningar

Vi förmedlar och omsätter kunskaper till praktisk nytta hos er.

En överblick över våra utbildningar

Här får du en överblick över våra utbildningar. Det finns ingen exakt ordning som är den rätta, det kan vara olika för olika sammanhang, men allt tillsammans skapar en helhet. Är det något du finner intressant är det bara att klicka vidare och läsa mer eller kontakta oss. Skicka ett mail eller ring oss, vi svarar gärna på dina frågor. Välkommen!

Utbildning utgör en central strategi i utveckling och förbättring. Genom utbildning kan ett kritiskt medvetande utvecklas. Detta bidrar till ökade kunskaper och förståelse och kan också vara en strategi för ökad hanterbarhet av olika situationer.

Det utvecklas ständigt ny kunskap om ledarskap, organisering och hälsa. Det sker såväl i praktikers vardag som genom forskning och utvecklingsarbete. För att denna kunskap skall komma till nytta, tillför vi en pedagogisk kompetens med lång erfarenhet från det praktiska fältet.

Vår mission är att utifrån ovanstående leverera utbildningar som ger praktisk nytta och bidrar till ett alltmer hälsosamt arbetsliv.

Har du frågor?

MAILA OSS »

Frukostwebbinar
(kostnadsfritt)

Vi genomför regelbundet kostnadsfria frukostwebbinarier där vi bjuder in intressanta personer som har lyckats med sitt hälsofrämjande/ salutogena utvecklingsarbete.

Där berättar de om sin resa och vi ställer frågor om varför de lyckades.

Till frukostwebbinar »

Salutogent
Ledarskap

Träffa Anders Hanson för en inspirerande dag.

Med stöd av sin bok Salutogent Ledarskap ger han dig viktig kunskap och konkreta verktyg och arbetssätt som stärker ditt ledarskap i en främjande riktning.

Till utbildningen »

Salutogent ledarskap
i praktiken

Denna utbildning vänder sig till chefer och ledare som vill bli riktigt duktiga på att utveckla individer och grupper.

Utbildningen är praktiskt inriktad och innehåller arbetssätt och verktyg för bland annat utvecklande samtal, teambuilding, reflektionsträning och gruppklimat.

Till utbildningen »

Salutogen kultur på arbetsplatsen

Denna dag får du veta varför kulturen är som den är.

Du får också svar på hur du kan utveckla en salutogen/främjande kultur i ditt sammanhang. En kultur som kännetecknas av tillit och som gör skillnad för både orken, arbetsglädjen och verksamhetsnyttan.

Till utbildningen »

Salutogent
medarbetarskap

Denna utbildning gör medarbetarskap till något angeläget och konkret för medarbetare och arbetsgrupper.

Med ett salutogent synsätt blir denna utbildning den bästa starten för att skapa delaktighet och engagemang för en salutogen verksamhet.

Till utbildningen »

Salutogent medarbetarskap i praktiken

Med utgångspunkt i arbetsgruppens vardag gör vi här en utbildningsresa i flera steg för att stärka medarbetarskapet. Fokus är på;

Mig själv – Vår grupp – Våra kunder/brukare med sikte på verksamhetsnytta.

Till utbildningen »

Salutogena medarbetar-samtal med kasamdialogen

Denna utbildning vänder sig till dig som är ledare eller chef med personalansvar eller ledare/konsult som använder utvecklingssamtalet för att vägleda och coacha medarbetare eller andra deltagare.

De samtalsfrågor som ingår i KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap är utformade för att skapa intresse för och stärka det som bidrar till att människor kan må bra och lyckas i sitt sammanhang.

Till utbildningen »

HÄLSOSAMTAL MED
KASAMDIALOGEN

Är du i ett sammanhang där du ska vägleda människor till att bevara och stärka sin hälsa, där du ser hälsa som en helhet för både kropp och själ?

Då är KasamDIALOGEN ett bra stöd som hjälper till att hitta vägar till individens egna resurser och friskfaktorer. En dialog som kan fånga upp både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter av hälsa och som bidrar till ökad kunskap, tillit och mod att förbättra sin hälsa.

Till utbildningen »

Salutogen inspirationsföreläsning

Vi kan få ögon att lysa på mindre än två timmar!

När det gäller att skapa engagemang för ett salutogent synsätt och utveckling i främjande riktning så behövs det inspiration. Vi har hittat de kritiska svaren på varför-frågan, som gör att människor förstår och blir engagerade för ett salutogent synsätt.

Får vi 2 timmar så är det optimalt. Får vi 1 timma så blir det lite tight, men det går. 

Till inspirationsföreläsningen »

KONTAKTA OSS »