Verktyg

För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs för ändamålet rätt verktyg. För att lyckas behöver vi säkerställa det främjande synsättet, det långsiktiga perspektivet där människor på alla nivåer är med och skapar samt ett processinriktat arbetssätt. Våra verktyg är framtagna för att säkerställa att detta fungerar.
Det främjande synsättet präglar våra verktyg, antingen du arbetar med personlig coachning eller med hela arbetsplatsen/företaget. En grundidé i detta arbete är att ta vara på det som fungerar och skapar goda förutsättningar för att såväl människor som verksamhet skall fungera på bästa sätt. Vi kallar det ett främjande – eller ett salutogent – synsätt. Våra verktyg är renodlat främjande – vi lyfter fram det som går att bygga på, vi kan kalla dem friskfaktorer.

Verktyg som används i det hälsofrämjande arbetet skall stärka och underlätta engagemang och kreativitet hos varje medarbetare. Nuläget skall beskrivas och värderas av medarbetarna själva, liksom vad som behövs för framgång och välbefinnande. Våra verktyg bygger på pedagogiken som kunskapsområde; medarbetarna själva skall förstå och kunna hantera det som verktygen tar fram. Specialistperspektivet får träda tillbaka för att lyfta fram deltagarperspektivet.

Vi skapar inte en hälsofrämjande arbetsplats över en dag. Det är ett långsiktigt arbete som tar sin tid och måste få ha sin gång. Mänskliga processer är oförutsägbara och måste få ha sin gång för att utmynna i en förändring. Men de kräver struktur, tydlighet och ett gott ledarskap. Våra verktyg ger dig det stödet för att lyckas i detta ditt arbete.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: