Verktyg

För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs för ändamålet rätt verktyg.

En överblick över våra verktyg

Här får du en överblick över de verktyg vi erbjuder. Hälsopromotiongruppen har tagit fram verktyg som säkerställer att det främjande/ salutogena synsättet blir vägledande i förbättringsprocessen. Våra verktyg är utformade för att på ett pedagogiskt sätt skapa delaktighet och engagera både individer och grupper.

Är det något du finner intressant är det bara att klicka vidare och läsa mer eller kontakta oss. Skicka ett mail eller ring oss, vi svarar gärna på dina frågor.

Välkommen!

Våra verktyg är renodlat främjande, vi lyfter fram det som fungerar och går att bygga vidare på, i riktning mot det vi vill uppnå. Nuläget skall beskrivas och värderas av medarbetarna själva, liksom vad som behövs för framgång och välbefinnande.

Mänskliga processer är oförutsägbara och måste få ha sin gång för att utmynna i en förändring. Men de kräver struktur, tydlighet och ett gott ledarskap.
Våra verktyg ger dig stöd för att lyckas i det arbetet.

Har du frågor?

MAILA OSS »

KasamDIALOGEN –
Salutogena samtal

Med KasamDIALOGEN – Salutogena samtal får du 51 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Kortleken är ett kraftfullt verktyg för att främja samtal som stärker känslan av sammanhang.

Till verktyget »

KasamDIALOGEN –
Salutogent tänkande

Samtalskort för skolan.
Med dessa ca 40 frågekort kan en grupp om 4-7 elever komma igång med trygga och utvecklande samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.

Vi har upplevt det nästan märkligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra.

Till verktyget »

KasamDIALOGEN –
Salutogent samarbete

Hitta resurser och tillgångar i gruppen med hjälp av verktygets 25 samarbetsövningar.

Med KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete kan du utifrån en salutogen värdegrund främja dialog, öppenhet och samarbetsförmåga i ditt sammanhang.

Till verktyget »

KasamDIALOGEN – 
Ta en minut

Ett reflektionsverktyg för att fokusera och lyssna inåt och utåt.

I en intensiv tillvaro där tiden inte räcker till, är tid också en av de saker vi inte kan ändra eller påverka. Däremot finns alltid möjligheten att förhålla oss till oss själva och den tid vi har i vardagen.

Ta med dig den tanken och fundera på hur du kan använda en minut på ett sätt som gör att vardagen blir mer meningsfull, begriplig och hanterbar?

Till verktyget »

KasamDIALOGEN – 
Salutogent medarbetarskap

Skulle du vilja att dina medarbetarsamtal är något att se fram emot med positiv förväntan? Vill du använda frågor och en form som lyfter organisatorisk och social arbetsmiljö, samt stärker det som behövs för att både människor och verksamhet ska lyckas?

Då är KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap ett samtalsverktyg för dig.

Till verktyget »

KasamDIALOGEN –
30 & 16

Här får du ett verktyg som används till individuella utvecklingssamtal och hälsovägledning.

Med individen i centrum blir det ett verktyg för en nulägesanalys med dialog kring hennes historia och livssituation. Verktyget hjälper också till att forma en målbild som ger mening och inspiration, ett första steg till ökad energi och framtidstro.

Till verktyget »

För Norge

Salutogene samtaler – For opplevelse av sammenheng

Med Salutogene samtaler – For opplevelse av sammenheng får du 40 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Kortleken är ett kraftfullt verktyg för att främja samtal som stärker känslan av sammanhang.

Detta är den norska versionen av Kasamdialogen – Salutogena samtal.

Till verktyget »

SalutogenDIALOGEN – Medarbeiderskap

Skulle du vilja att dina medarbetarsamtal är något att se fram emot med positiv förväntan? Vill du använda frågor och en form som lyfter organisatorisk och social arbetsmiljö, samt stärker det som behövs för att både människor och verksamhet ska lyckas?

Då är SalutogenDIALOGEN – Medarbeiderskap något för dig.

Detta är den norska versionen av KasamDIALOGEN – Salutogent medarbetarskap.

Till verktyget »

KONTAKTA OSS »

KONTAKTA OSS »