Salutprogrammet – För hälsofrämjande kultur i välfärden

Hur kan vi skapa en hälsofrämjande kultur i en ständigt upptagen verksamhet? Hur kan vi skapa tid för lärande i arbetsvardagen som bidrar till arbetsklimat, engagemang och verksamhetsnytta?

Salutprogrammet är ett lättillgängligt utbildningsmaterial som riktar sig till både chefer och medarbetare på arbetsplatsen. Idén är att kombinera korta filmer för perspektiv och dialogmaterial för reflektion som skapar delaktighet och främjande samtal i arbetsgruppen. Salutprogrammet består av tio fristående kapitel med verksamhetsnära teman. Varje film är 5 min och därefter kan samtalstiden variera utifrån utrymme. Cheferna får ett konkret verktyg förlärande och förändring med ambition att bidra till välmående medarbetare och nytta för verksamheten.
Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun är först ut i landet med att implementera Salutprogrammet. Mottagandet i chefsgruppen är positiv: ”Inspiration, samsyn, energi och ett konkret användbart verktyg.” Läs mer på kramfors.se ››
Jag ser med spänning fram emot vilka effekter Salutprogrammet ger!
– Mikael Gidlöf, Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen

Ett verktyg för utbildning på arbetsplatsträffen

Salutprogrammet blir en agendapunkt på arbetsplatsträffen att se fram emot. Vardagliga ämnen som inspirerar till värdeskapande samtal:

  • Vad är en bra arbetsplats?
  • Att lyckas som grupp
  • Bemötande
  • Salutogent förhållningssätt
  • Människans sammanhang
  • Vad är hälsa?
  • Mitt hälsohjul
  • Värde och mening på jobbet
  • Den komplexa verkligheten
  • Förändring nu och framåt

Anpassat material för bästa effekt

Salutprogrammet är en mix av teori och praktik som tilltalar både äldre och yngre medarbetare. Innehållet är framtaget av experter, pedagoger och ett filmproduktionsbolag. För att skapa bästa effekt så anpassas layout till varje organisation.

Kontakt för demo

Är du nyfiken på en introduktion och demo?
Kontakta Fredrik Hörlyk på fredrik@halsopromotiongruppen.se eller 0730-782968.

Kontakta oss »