Reflektera tillsammans kring arbetet & yrkesrollen

Salutogen Handledning

Handledning för ledaren eller arbetsgruppen

För dig som är Chef, Ledare, lärare eller medarbetare

Denna aktivitet vänder sig till chefer, andra ledare, lärare, medarbetare eller alla som i sitt uppdrag strävar efter att använda god kommunikation och dialog som redskap till förståelse och samsyn.

Vi utgår från ett Salutogent synsätt/förhållningssätt som bygger på de resurser som redan finns i nuläget inom gruppen. Handledning som form stärker målgruppen och skapar ett hållbart sammanhang där den egna förmågan att reflektera och hantera sin egen och gruppens vardag blir en viktig tillgång.

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Pris & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller ett för ett kostnadsförslag.

KONTAKTA OSS »

Går ut på:

Denna form av handledning går ut på att tillsammans med andra samtala och reflektera över arbetssituationen och yrkesrollen.

Med stöd av en erfaren handledare har Du möjlighet att göra din vardag mer begriplig och tillsammans med andra stärka mening, samt finna strategier för att hantera det som blir mer synligt.

Handledning är tid för reflektion men kan också bli början på en förändringsresa med nya strategier i riktning mot det ni vill uppnå.

Handledare Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildad handledare och organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet som lärare och vägledare inom hälsa och grupputveckling.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Målgrupp

Denna aktivitet vänder sig till chefer, andra ledare, medarbetare, eller alla som vill utveckla kommunikationsförmåga och dialog för ökad förståelse och hållbarhet.

Handledningens idé

Dagens arbetsliv ställer höga krav på både ledarskap och medarbetarskap. Möjligheten att stanna upp och reflektera är viktig för att orka och för att kunna sortera tankar och intryck från vardagen.

Med stöd av en erfaren handledare blir denna aktivitet strukturerad, trygg och effektiv. Det bidrar till att både, lärande, samarbetsförmåga och klimat stärks i gruppen. Vi använder bland annat Aaron Antonovskys kasamteori som vägledning för att utforska de drivkrafter, samt den förståelse och förmåga som behövs för att främja både hälsa och goda prestationer.

Reflektera över nuläget och synliggöra det som fungerar.

Upplägg:

Vid varje handlendingstillfälle finns tid för aktuella dilemman eller situationer kopplat till arbetsvardagen och yrkesrollen. Formen för att inventera det som känns mest angeläget sker oftast via inledande ”rundor”. Det som prioriterats av gruppen bearbetas därefter via öppna och klargörande frågor och lösningsfokuserade tips.

Salutogen handledning belyser även goda exempel på när något blivit riktigt bra. Detta utgör viktiga framgångsnycklar att lära av för gruppen. Vid behov kan handledningen även innehålla kortare teorigenomgångar i syfte att skapa kunskap och därmed ökad förståelse.

Omfattning:

Hur omfattande handledningen ska vara anpassas efter behov och förutsättningar och formas i samråd mellan handledare och uppdragsgivare.

  • Ex 1: 90 min, varannan vecka (ca 6 personer)
  • Ex 2: 120 min, en gång i månaden (ca 6 personer)
  • Ex 3: Halv eller heldag

Genomförs internt eller på distans

Handledningen kan genomföras fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men den går även att genomföra via videolänk på distans.

Vi anpassar efter just era förutsättningar.

Information & pris

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lägga upp det hos just er och vad det skulle kosta.

PRIS & BOKNING »

Värdet av handledning beskrivs av några deltagare:

ANNETTE EKENGREN, ENHETSCHEF MARKARYDS KOMMUN

Vi har valt salutogen handledning som ett sätt att med regelbundenhet få reflektera över nuläget och synliggöra det som är fungerande. Samtidigt ger det personalen en möjlighet att finna möjliga nya strategier och förhållningssätt framåt.

För att få stöd och utveckling i det egna ledarskapet har jag för egen del valt att även anlita Hälsopromotiongruppen för individuell coaching.

För mer information

8 + 5 =