Salutogen Grupphandledning

För chefen eller arbetsgruppen
Med stöd av en erfaren handledare kan du göra din vardag mer begriplig och själv eller tillsammans med kollegor finna strategier för att hantera dit uppdrag. Vi utgår från ett Salutogent synsätt/förhållningssätt som bygger på de resurser som redan finns.

Handledning är tid för reflektion men också en förändringsresa med strategier mot ett nytt önskat läge. Det kan göra uppdrag och arbetssituation ytterligare meningsfull, begriplig och hanterbar.

Målgrupp
Denna aktivitet vänder sig till chefer, andra ledare, lärare, medarbetare eller alla som i sitt uppdrag strävar efter att använda god kommunikation och dialog som redskap till förståelse och samsyn. Handledning som form stärker målgruppen och skapar ett hållbart sammanhang där den egna förmågan att reflektera och hantera sin egen och gruppens vardag blir en viktig tillgång.

Handledningens upplägg
Det ska varje gång finnas tid för aktuella ”case” kopplat till arbetsvardagen och yrkesrollen. Formen för att inventera det viktiga sker oftast via inledande ”rundor”. Det som prioriteras bearbetas sedan via öppna och klargörande frågeställningar, samt lösningsfokuserade strategier. Vid behov kan handledningen även innehålla kortare teorigenomgångar i syfte att skapa förklaringsmodeller som ytterligare ökar förståelsen.

Omfattning
Hur omfattande handledningen ska vara anpassas efter behov och förutsättningar och formas i samråd mellan handledare och uppdragsgivare.
• Ex 1: 90min var annan vecka (ca 6 personer)
• Ex 2: 120 min en gång i månaden (ca 6 personer)
• Ex 3: Halv eller heldag

Vi har fler förslag på upplägg
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling.

ANNETTE EKENBERG, MARKARYDS KOMMUN, ENHETSCHEF
Vi har valt salutogen handledning som ett sätt att med regelbundenhet få reflektera över nuläget och synliggöra det som är fungerande. Samtidigt ger det personalen en möjlighet finna nya strategier och förhållningssätt framåt. För att få stöd och utveckling i det egna ledarskapet har jag före egen del valt att använda Hälsopromotiongruppen för individuell chefscoaching.

Om du har frågor till Annette kan du kontakta henne på tel 0433 – 72254 eller annette.ekenberg@markaryd.se ››

Kontakta oss för fler referenser på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: