KasamDIALOGEN® - Salutogent Samarbete

För att skapa en salutogen kultur i gruppen - Genomför övningarna!
Samarbetsverktyg för arbetsgruppen
Lådan med 25 st samarbetsövningar är ett material som kan användas i arbetsgruppen för att främja ett salutogent samarbete på arbetsplatsen.

HITTA RESURSER OCH TILLGÅNGAR
Detta är ett sätt att utifrån en salutogen värdegrund främja dialog, öppenhet och samarbetsförmåga i din grupp.

Övningarna som korten beskriver syftar till att hitta de resurser som kan bidra till välbefinnande, engagemang och arbetsglädje. Där finns den energi som behövs för hälsosam framgång. Tanken är att synliggöra tillgångar som alltid finns, men också kasta ljus på det som kan vara meningsfullt att utveckla.

Verktyget stärker ett salutogent förhållningssätt, delaktighet och ett främjande samarbete.

KASAM - KÄNSLA AV SAMMANHANG
Kasam är en teori och tankemodell som har tre förklarings områden för hälsa och välbefinnande och är därmed en bra grund för goda prestationer.

Det handlar om arbetets eller gruppens:
- Meningsfullhet
- Begriplighet
- Hanterbarhet

KasamDIALOGEN® – Salutogent Samarbete gör dessa begrepp levande i sitt sammanhang och blir en grund för såväl ledarskap, medarbetarskap och gruppmedlemskap.

- Hur uppfattar vi och engageras av uppgiften?
- Vilken strategi väljer vi för att lyckas?
- Vilka lärdomar tar vi med oss?

UTVÄRDERA UPPLEVELSEN
Det är bra om du har möjlighet att efter övningen utvärdera behållningen med deltagarna. Det ökar medvetenheten, stärker meningen och engagemanget.

Vad gav det? Var detta ett bra sätt att belysa samarbete? Vilka reflektioner gjorde vi? Vad gjorde att det blev bra eller vad kan göra att det blir bättre nästa gång? Hur påverkas kommunikation och sammanhållning med denna typ av aktivitet? Hur påverkades du som individ av detta?

ÖVNINGARNA ÄR INDELADE I FYRA OLIKA KATEGORIER:
Icebreakers –
Ett sätt att komma igång och släppa lite spärrar

Lära känna -
Hur väl känner vi varandra i gruppen? Ett lättsamt sätt att lära känna varandra lite mer

Samarbete -
Kan vi utveckla vår samarbetsförmåga i arbetsgruppen lite till?

Kommunikation -
För att samarbetet ska fungera så är kommunikationen mellan oss A & O.
Till vad?
Samarbetskorten är ett bra sätt för grupper att komma igång med arbetet att stärka dialog och aktivitet som stärker det salutogena förhållningssättet. Här finns korta övningar som endast tar några få minuter, dessa höjer energinivån och uppmuntrar till kreativitet. Andra övningar tar lite längre tid, men ger då en starkare upplevelse av hur kommunikation och gott samarbete är när vi lyckas. Kortens baksida har reflektionsfrågor som hjälper gruppen att diskutera den kultur man vill ha på arbetsplatsen.

Du kan beställa genom att gå in i vår webbutik, Klicka här››


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: