KasamDIALOGEN®– Salutogent samarbete

Ett verktyg för teambuilding som stärker klimat och samarbetsförmåga!

Samarbetsverktyg för arbetsgruppen

Hitta resurser och tillgångar i gruppen med hjälp av verktygets 25 samarbetsövningar.

Med KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete kan du utifrån en salutogen värdegrund främja dialog, öppenhet och samarbetsförmåga i ditt sammanhang.

KasamDIALOGEN-Salutogent samarbete består av 25 st övningskort med olika teman.

Övningarna som korten beskriver syftar till att hitta de resurser som kan bidra till välbefinnande, engagemang och arbetsglädje. Där finns den energi som behövs för hälsosam framgång. Tanken är att synliggöra tillgångar som alltid finns, men också kasta ljus på det som kan vara meningsfullt att utveckla.

Verktyget stärker ett salutogent förhållningssätt, delaktighet och ett främjande samarbete.

Beställ i butiken »

Kasam – Känsla av sammanhang

Kasam är en teori och tankemodell som har tre förklarings områden för hälsa och välbefinnande och är därmed en bra grund för goda prestationer.

Det handlar om arbetets och gruppens:

 • Meningsfullhet
 • Begriplighet
 • Hanterbarhet

KasamDIALOGEN – Salutogent Samarbete gör dessa begrepp levande i sitt sammanhang och blir en grund för såväl ledarskap, medarbetarskap och gruppmedlemskap.

 • Hur uppfattar vi och engageras av uppgiften?
 • Vilken strategi väljer vi för att lyckas?
 • Vilka lärdomar tar vi med oss?

ÖVNINGARNA ÄR INDELADE I FYRA OLIKA KATEGORIER

Icebreakers

Ett sätt att komma igång och släppa lite spärrar

Lära känna

Hur väl känner vi varandra i gruppen? Ett lättsamt sätt att lära känna varandra lite mer

Samarbete

Kan vi utveckla vår samarbetsförmåga i arbetsgruppen lite till?

Kommunikation

För att samarbetet ska fungera så är kommunikationen mellan oss A & O.

Filmen beskriver vad teambuilding verktyget KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete är för något och vad det innehåller.

Värdera upplevelsen

Det är bra om du har möjlighet att efter övningen utvärdera behållningen med deltagarna. Det ökar medvetenheten, stärker meningen och engagemanget.

 • Vad gav det?
 • Var detta ett bra sätt att belysa samarbete?
 • Vilka reflektioner gjorde vi?
 • Vad gjorde att det blev bra eller vad kan göra att det blir bättre nästa gång?
 • Hur påverkas kommunikation och sammanhållning med denna typ av aktivitet?
 • Hur påverkades du som individ av detta?

Främja dialog, öppenhet och samarbetsförmåga i din grupp.

Används till

Samarbetskorten är ett bra sätt för grupper att få igång dialog och aktivitet som stärker det salutogena förhållningssättet.

Här finns korta övningar som endast tar några få minuter, dessa höjer energinivån och uppmuntrar till kreativitet. Andra övningar tar lite längre tid, men ger då en starkare upplevelse av hur kommunikation och gott samarbete är när vi lyckas.

Kortens baksida har reflektionsfrågor som hjälper gruppen att diskutera den kultur man vill ha på arbetsplatsen.

Hur får man till ett salutogent/främjande samarbete på arbetsplatsen med stöd av KasamDIALOGEN – Salutogent Samarbete?

KONTAKTA OSS »

Pris & beställning

Pris

KasamDIALOGEN – Salutogent samarbete kostar 379 kr/låda. När du beställer 10 st eller fler så får du 10% rabatt.

Alla priser är inkl moms.

Beställning

Du beställer i vår butik, gå in i butiken genom att klicka på knappen nedan.

Beställ i butiken »

Vill du veta mer om användningen

Har du några frågor eller funderingar om verktyget eller dess användning så får du gärna höra av dig. Vi berättar gärna mer.

KONTAKTA OSS »