kostnadsfritt besöker vi er!

Inspel i ledningsgruppen

Ca 1 timme via videolänk när ni bestämmer

Hur blir man en hälsosam & hållbar organisation?

Denna tjänst genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Information & bokning

Hör av dig till oss för bokning eller om du vill veta mer.

BOKA BESÖK »

KONTAKTA OSS »

Hälsopromotiongruppen har i 20 år bidragit i organisationers salutogena förbättringsarbete. Vi har sett många exempel på förändringsresor och lärt av misstag men framförallt lärt av framgångsexempel.
Vi har lärt oss längs vägen!

Det går att påverka ledarskap, medarbetarskap, kultur, klimat i en främjande riktning. Det som behövs är rätt kunskap, genomtänkt metodik och lämpliga verktyg.

Effekten kan vara olika saker, men sänkta sjuktal, lättare att rekrytera, stärkt tillit och vikänsla och inte minst en positiv påverkan på verksamhetens kvalitet.

Vi besöker gärna ert ledningsmöte:

Om du tillhör ledningen i din organisation så erbjuder vi oss att komma och kort berätta hur de gjorde som lyckats bäst med hållbart ledarskap och friska arbetsplatser.

Bjud in oss till ett ledningsmöte via länk 30 – 60 minuter när det passar i er agenda.

Vi förbereder oss genom att intervjua någon lämplig företrädare hos er så att vi får lite koll på vilka som är era viktigaste frågor och utmaningar.

Detta gör vi helt kostnadsfritt!

Kolla på filmen till här över så berättar vi mer

Idén med besöket

Hållbart ledarskap – En strategisk fråga!

Hur blir man en hälsosam och hållbar organisation?

En strategisk fråga:

  • Hur tänker högsta ledningen om det goda livet i sin organisation?
  • Hur tänker ni i din organisation om ledarskap, medarbetarskap och organisationens kultur?

Vi vill ha friska arbetsplatser med hållbart ledarskap och medarbetarskap, samt en kultur som stärker engagemang, tillit och ansvar. Det finns olika sätt att uttrycka målbilden för en organisations mjuka frågor.

Men målbilden visar ”bara” på i vilken riktning vi vill röra oss eller hur vi vill att det ska vara när det är som bäst. Vägen dit kräver fler frågeställningar och ganska mycket mer analys och eftertanke.

Det är en komplex uppsättning av villkor och förutsättningar som avgör om och hur en organisation eller en arbetsplats kan lyckas med en förflyttning. Det handlar mer om en långsiktig ”resa” än om att planera och kontrollera en snabb transformation från det läge vi inte är nöjda med till något som är så mycket bättre.

Organisationskonsult Anders Hanson

Möt Anders Hanson som är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och även Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.

Organisationskonsult Peter Lindberg

Peter Lindberg är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling.

Genomförs på distans

Anders Hanson eller Peter Lindberg besöker er gärna på ett digitalt möte i ledningsgrupp när det passa er.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer eller boka in ett möte direkt.

BOKA BESÖK »

KONTAKTA OSS »

Målgrupp

Denna aktivitet vänder sig till ledningsgrupper eller liknande forum i organisationen där strategiska utvecklings- och förbättringsfrågor diskuteras.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

För mer information

6 + 14 =