Vår vision

Vi har en vision, ja kanske är det vår dröm. Att alla människor ska få möjlighet att må bra, uppleva framgång och till och med känna sig stolta över vem man är, vad man tillhör och vad man bidrar med.

En vision, ja kanske är det vår dröm

Vi har en vision, ja kanske är det vår dröm. Att alla människor ska få möjlighet att må bra, uppleva framgång och till och med känna sig stolta över vem man är, vad man tillhör och vad man bidrar med.

Ledarskap och medarbetarskap är bärare av värdegrund och kultur. När tillvaron görs meningsfull, begriplig och hanterbar så blir sammanhanget samtidigt mer värdeskapande och mänskligt hälsosamt. Vägen dit börjar i de tankar människor har om varandra och hur vi ser på varandra.

”Se människan som intressant, kompetent och lärande. Visa intresse för det som fungerar och varför det fungerar. Utforska nyfiket varje individs resurser och bekräfta den förmåga hon har. Där finns fröet för fortsatt lärande och utveckling och goda prestationer”.

Anders Hanson, VD och ägare av Svenska Hälsopromotiongruppen

Detta kallar vi: ett salutogent synsätt

Vi tror …
   • att ett salutogent synsätt är den idé som bäst kan visa vägen till det som stärker, utvecklar och förbättrar mänskliga förutsättningar i många olika sammanhang.
   • att det är det salutogena/främjande tänket som är nyckeln till framgång i de verksamheter vi mött och där vi sett arbetsplatser och skolor gå från bristande klimat och otrivsel till öppenhet, framtidstro och hälsosam framgång.
   • att många fler kan göra ensådan förändringsresa. Varje människa, grupp och organisation kan göra den utifrån sina förutsättningar på sitt eget sätt. Med den kunskap och de verktyg Hälsopromotiongruppen utvecklat tror vi oss kunna bidra till att det blir en givande och framgångsrik utvecklingsresa. Efter att ha jobbat med salutogen ledarutveckling sedan år 2002, kan vi säga att vi vet vilken förändringskraft det finns i ett främjande/salutogent tänkande.
Vi vill …
   • föra detta synsätt och denna kunskap ut till fler organisationer och arbetsplatser.bidra till en utveckling där, som innebär att framtidens lärande, liv och arbete blir värdeskapande på ett balanserat sätt för både människor och vårt gemensamma sammanhang.
   • stödja ledare och medarbetare att utforma främjande strategier och arbetssätt som gör att det salutogena tänket blir på riktigt i vardagen.
Vi kan …
   • Salutogent Ledarskap och vi kan få det att inspirera till en värdegrundad ledarskapsidé med sikte på ökad verksamhetsnytta.
   • utifrån den salutogena idén, också utbilda, handleda och erbjuda konkreta verktyg som gör idén till praktisk nytta och konkreta handlingar i vardagen.
   • faktiskt vara en helt avgörande kunskapspartner för de ledare och organisationer som bestämt sig för ett främjande/salutogent synsätt när det är dags för utveckling och förbättring.