En utvecklingsresa för att träna på medarbetarskap!

Salutogent Medarbetarskap i Praktiken

Skövdemodellen: 3 halvdagar med processtöd

Mig själv – Vår grupp – Våra kunder/brukare

I Skövde ville man träna medarbetarskap på ett inspirerande och effektivt sätt. Med en tydlig utgångspunkt i medarbetarskapets vardag gjorde vi en utbildning med fokus på;

Mig själv – Vår grupp – Våra kunder/brukare.

Utbildningen är upplagd som en process med tre samlingar. Däremellan ges tid för reflektionsuppgifter enskilt och tillsammans i arbetsgruppen.

Denna utbildning genomförs

internt på en plats ni väljer
på distans via videolänk
och anpassas efter era önskemål.

Boka & frågor

Vill du boka eller har några frågor, kontakta oss.

Kontakta oss

Dagarna handlar om:

I denna utbildning använder vi oss av arbetsboken, Vem har gjort slut på mjölken? En salutogen tankebok om rädslans makt och kärlekens kraft i arbetslivet.

Genom att arbeta i en process med hemuppgifter mellan varje workshoptillfälle får vi en starkare påverkan på de tre fokusområden som tillsammans skapar arbetsplatsens klimat och kultur:

 • ”Jaget”
 • ”Laget”
 • ”Uppdraget”

Det innehåll och den metodik vi presenterar syftar då till att stärka förståelse för kopplingen mellan hur jag är som individ, hur vi fungerar som grupp och hur vi lyckas i uppdraget.

Kursledaren Peter Lindberg

Möt Peter Lindberg som har lång erfarenhet av utbildning och utveckling av arbetsgrupper. Han är en trygg vägledare även i förändringsprocesser som kanske startar i ett läge där klimatet och engagemanget inte är så bra.

Svenska Hälsopromotiongruppen är specialister på hur man skapar sammanhang där människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt. Det vill vi dela med oss av. Orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivning kan andra mycket bättre än vi.

Vi rekommenderar Arbetsboken

Den salutogena tankeboken av Anders Hanson, Vem har gjort slut på mjölken? En salutogen tankebok om rädslans makt och kärlekens kraft i arbetslivet rekommenderar vi att ni använder er av under utbildningen.

Efter dessa dagar har deltagarna en ökad kompetens:

 • Att leda sig själv för att fungera och må bra på jobbet
 • Att tillsammans förstå och förbättra gruppens klimat och samarbete
 • Att se sitt eget ansvar i en helhet med fokus på uppdrag och uppgift

Innehåll i processen

Det blev en stor delaktighet när vi använde en pedagogisk modell med reflektion, dialog och praktiska övningar. En röd tråd skapades av boken, ”Vem har gjort slut på mjölken?”

Så kan vi göra hos dig också!

Dag 1 – Mig själv

Denna samling belyser hur ett salutogent förhållningssätt kan påverka egen motivation, trygghet och mening i vardagen. Ska man kunna leva det som känns viktigt är det helt avgörande att förankra detta i sig själv. Den salutogena förankringen börjar med att jag ser mig själv och mina tillgångar. Det handlar också om att vara nyfiket närvarande i mötet med andra människor.

 

 • Hur kan det salutogena synsättet påverka förhållningssättet till mig själv och dem jag möter?
 • Vad innebär meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen?
 • Dialogkultur och uppskattande samtal.
Dag 2 – Vår grupp

Den salutogena idén är en tillgång när vi vill öppenhet, omtanke och gott klimat. Denna andra samling sätter fokus på styrkan med att ha kollegor som utifrån en gemensam grund kommunicerar och drar åt samma håll. Det salutogena arbetslaget har förmåga att ta fram, behålla och förstärka det som fungerar.

 

 • Hur kan medarbetarskap påverka arbetsplatsens värderingar och kultur?
 • Plikt och lydnad eller lust och ansvar. Vad innehåller den salutogena arbetsplatsen?
 • Roller och samarbete, vad utmärker det ”salutogena teamet”? Något om gruppdynamik och process.
 • En inventering av den ”goda arbetsplatsen”. Vad finns det hos oss som kan användas för att behålla, förstärka samt utveckla vårt sammanhang?
Dag 3 – Mötet med kunden/brukaren

Denna samling fokuserar ett salutogent synsätt och förhållningssätt i det professionella mötet. Där ska den främjande tanken påverka människors möjligheter att bevara det friska och hitta resurser som stärker i livet. För att orka och uppskatta många möten är det kollegiala stödet viktigt.

 

 • Hur kan ett salutogent synsätt påverka brukar/kundmötet?
 • Hur kan vi gå från medarbetarskap till med-ledarskap?
 • Hur gör vi varandra bättre, om uppskattande och stärkande feedback.
 • Vad är det viktigaste vi tar med oss för att stärka en salutogen utveckling framåt?

Genomförs internt eller på distans

Denna utbildning kan genomförs fysiskt på plats hos er eller på annan plats som ni bestämmer men vi kan även genomföra den som en distans utbildning via videolänk.

Vi anpassar efter just era förutsättningar

Utifrån vad ni har för förutsättningar och beroende på vad ni gjort tidigare och vad ni vill uppnå så anpassar vi utbildningen efter er.

Pris & information

Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller mer information.

PRIS & BOKNING »

För mer information

6 + 7 =