Batterierna är laddade …

Nu kör vi igång – Vill du åka med?

Efter en skön sommar med laddade batterier har vi startat upp vår organisation igen. 
Det är dags att fortsätta vår “resa”.  

Vilken resa ska vi göra? Vart är vi på väg? 
För Hälsopromotiongruppen har vi siktet inställt på visionen:
Att svenskt arbetsliv blir allt mer hälsosamt och hållbart. Och den väg vi väljer är den hälsofrämjande utvecklingsresan.
 
Med salutogent ledarskap och medarbetarskap kan vi utveckla och stärka det vi vill ska bli mer av. 

Målbilden i våra uppdrag brukar beskrivas på olika sätt som, friska arbetsplatser, ökad tillit, attraktiv arbetsgivare, bättre samarbete och förstås en framgångsrik verksamhet där kunder och brukare upplever god kvalitet i det vi gör. 
Efter pandemin är det delvis nya utmaningar och möjligheter. Vår verktygslåda har fyllts på under året och är nu ännu bättre rustad att ge våra uppdragsgivare det stöd som verkligen gör skillnad. 

Vi ser fram emot att träffa dig och din organisation för att tillsammans hitta era möjligheter och det bästa sättet att skapa hälsosam framgång i ert sammanhang.
 
Vänta inte!
Ta tag i frågorna om ledarskapet, arbetsmiljön och hälsan. Hör av dig till oss om du vill utbyta tankar om hur dessa frågor kan bli framgångsrika.  

Anders Hanson
Alingsås den 11 augusti 2021