Visioner kommer & går … utmaningen består!

Visioner kommer & går … utmaningen består!

Visioner kommer & går …… utmaningen består! Arbetsplatser ska vara friska och människor ska må bra på jobbet.Just nu är det många organisationer som funderar på hur man ska göra för att lyckas med regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Där är...

Myndighet vill främja hälsa!

Statliga myndigheter använder salutogent förhållningssätt för att främja hälsa! Flera av våra statliga myndigheter har börjat att göra verkstad av regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Målet är nu att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv med hälsofrämjande...
Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv?

Vadå hälsosamt och hållbart arbetsliv? Vem är det som vill ha ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och vem ska göra det? Efter att ha svarat på dessa två frågor så kommer vi till frågan: Hur ska det gå till? I flera år har orden hälsa och hållbarhet varit i ropet när...