Vilken tillit pratar vi om?

Tillit har blivit ett populärt begrepp. Notera att det finns olika tankar om vad det betyder. Därför är det klokt menar jag att ställa några frågor:
– Vad menar vi med tillit?
– Varför är det bra?
– Hur ska vi göra om vi vill att det ska påverkas i vår organisation?

Jag har ett förslag till förståelse av begreppet tillit
I min senaste upplaga av Är Svensken människa – gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. (Norstedts)

Tillitsdelegationens slutbetänkande. Bringselius (red) ”Styra och leda med tillit” , Börja med de två avslutande kapitlen.

[1] Sid 407 i styra-och-leda-med-tillit.-forskning-och-praktik-sou-201838