För press och utbildningsanordnare

Bilder att använda för press, utbildningsanordnare mfl vid inbjudningar, artiklar mm

Bilder för press och utbildningsanordnare

Bilderna är fria att ladda ned och använda för utbildningsanordnare och press för att presentera våra utbildare eller litteratur. Loggorna får användas i samma syfte.

Anders Hanson

Salutogen konsult, VD & grundare

Anders Hanson (500×500, 24 kB, jpg)

Peter Lindberg

Salutogen konsult & pedagog

Peter Lindberg (500×500 px, 27 kB, jpg)

Staffan Wåhleman

Kommunikatör, support & teknik

Staffan Wåhleman (500×500 px, 47 kB, jpg)

Litteratur

av Svenska Hälsopromotiongruppen AB

Salutogent Ledarskap
(500×500 px, 256 kB, png, frilagd)

Logga

Svenska Hälsopromotiongruppen AB

Logga HPG (500×250 px, 25 kB, png, frilagd)