Mjölkboken hjälper Skatteverket att stärka intern kultur.

Skatteverket har sedan 2018 jobbat för att stärka den interna kulturen i myndigheten. Till sin hjälp har de använt Hälsopromotionsgruppens arbetsmaterial, ”Vem har gjort slut på mjölken? för att få till lite annorlunda och goda samtal i arbetsgrupperna.

Vi började använda detta material för fyra år sedan och det har verkligen fått ett positivt gensvar, berättar Maria Andrén HR-konsult på Skatteverket.

Mjölkboken har blivit ett annorlunda, lite kul sätt att få till goda samtal med ett gemensamt engagemang.

Innehåll & form får en positiv inverkan

Denna lilla skrift och samtalsform lyckas samla och påverka många av arbetsplatsens viktiga frågor. Vi pratar inte direkt om ledarskap, medarbetarskap, social arbetsmiljö eller vår kultur. Men samtalens innehåll och form får ändå en positiv påverkan på dessa områden.

Det är nog bokens form av en vardaglig berättelse som gör att man kan känna igen sig och på ett naturligt sätt hitta det som är viktigt i den egna kulturen för att det ska bli bra på jobbet.

En sagobok för högutbildade specialister

Kan man erbjuda något som ser ut som en sagobok till högutbildade specialister inom juridik och ekonomi? Från vissa chefer fanns det inledningsvis en skepsis när man såg bokens titel. Men när man börjat använda den så upptäckte alla att det blev väldigt bra diskussioner.

Mjölkboken ligger nu överst av det hälsofrämjande stödmaterial som vi erbjuder våra chefer i myndigheten, berättar Maria.

Anders Hanson om syftet med boken

Förbättring av ”mjuka saker” som arbetsklimat och kultur kan börja när det finns medvetenhet och kunskap. Alla vi som är på en arbetsplats vill att det ska vara ett bra ställe. Men vad är det som behövs då och hur samspelar detta myller av mänskliga och organisatoriska faktorer vi behöver ha koll på.

Min tanke med boken (Vem har gjort slut på mjölken?) är att den vardagliga berättelsen skapar bilder som ger igenkänning. När man då sätter ord på fenomen man känner igen sig i och öppnar för trygga samtal om vad det handlar om så stärks medvetenheten om hur min egen roll påverkar vårt sammanhang. Detta blir en kompetensförstärkning som gör att fler kommer att bidra positivt till en social miljö som är trygg och hälsosam.

Skrivet av Staffan Wåhleman, 23 februari 2022

Kostnadsfritt frukostwebbinarium Fredagen den 1 april

Hur gör Skatteverket för att stärka en intern kultur som är hälsosam & hållbar?

Möt bland annat Maria Andrén HR-konsult på Skatteverket som berättar om deras hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och hur ett salutogent samtalsverktyg gjort skillnad i arbetsgruppernas dialoger.

När då?

Fredagen den 1 april
Kl 8:30 – 9:15 Moderator Peter Lindberg leder intervju och samtal med de medverkande.
Kl 9:15 – 9:30 Svar på frågor och eftersnack

Innehåll

Skatteverket har en lång resa bakom sig där man vill gå från att vara ”Fruktad Skattefogde” till att vara en ”omtyckt servicemyndighet.” De sista åren har fokus varit på arbetsmiljö och intern kultur med ett hälsofrämjande fokus.

Från Skatteverkets kontor i Malmö har man utvecklat en verktygslåda för chefer som stöd att främja hälsa och god arbetsmiljö. Ett av inslagen i denna verktygslåda är ett dialogmaterial från Svenska Hälsopromotiongruppen som heter ”Vem har gjort slut på mjölken?”, populärt kallat ”mjölkboken”.

Detta har nu funnits tillgängligt under 4 år och erfarenheterna verkar mycket goda. Varför och hur man jobbat med detta kommer vi att få ta del av i webbinaret.

Frågor vi kommer ställa:
  • Vilken betydelse har det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet idag inom myndigheten?
  • Hur lyckas ni nå ut i en organisation med över 10000 medarbetare över hela landet?
  • Varför har ni valt ett salutogent dialogmaterial?
  • Vilka tips har ni om vad som är viktigt för att lyckas med denna sorts aktiviteter.
Medverkande

Maria Andrén, HR-konsult på Skatteverket

Peter Lindberg, Moderator och utbildare på Svenska Hälsopromotiongruppen
Anders Hanson, Expert och VD på Svenska Hälsopromotiongruppen

ANMÄLAN FRUKOSTWEBBINAR »