Pandemin sliter på människor och organisationer. Många gånger kan man dock konstatera att påfrestningar som övervinns stärker både individer och organisationer. Faran är att om tillvaron blir alltför oordnad allt för länge så ökar risken för ohälsa och oförmåga att hantera både livet och jobbet.

Rädslan och kärleken
Effekten av pandemin är inte bara ohälsa. Det blir också mer av tillitsbrist, osäkerhet och uppgivenhet. Hur ska man stå ut, när ska detta sluta?
Den positiva energi som får människor att må bra och att orka, avtar. Då är det risk att den patogena(nedbrytande) rörelsen tar överhanden. Den salutogena (stärkande) rörelsen får inte möjlighet att påverka tillräckligt. Det är som en dragkamp mellan det onda och det goda eller som jag skrivit tidigare i en bok, det handlar om rädslans makt och kärlekens kraft i det mänskliga sammanhanget.

På kort sikt tror jag att pandemin bidrar till ökad osäkerhet eller rent av rädsla. Den måste vi motverka eller balansera. Det gör vi genom att visa intresse, uppskattning och omtanke om andra och varandra. Vi behöver se varandra och bry oss om varandra. Alltså gärna fysisk distansering men inte social distansering.


På lång sikt
Hur blir arbetslivet efter pandemin? Vi kommer säkert att ha lärt av denna tid och tagit med oss nya bättre sätt att arbeta och bedriva organiserad verksamhet. Kristina Taremark som är HR-direktör i Varbergs kommun berättade i en artikel hur hon redan nu ser nya arbetsformer och strukturer växa fram i sin organisation. Hon bekymrades samtidigt av den ”sociala och professionella isolering” som bland annat Kristina Palm på KHT beskriver i sin aktuella forskning. Människor behöver mötas och därför kan vi inte avskaffa den fysiska arbetsplatsen.


Ledarskap för hållbart arbetsliv
Vilken form av ledarskap behöver vi då ha, både nu i krisen och i framtidens post corona arbetsliv?
Mitt självklara svar blir förstås att, ett ledarskap som kan stärka tilliten och känslan av sammanhang i arbetsgruppen, blir avgörande för om vi ska hålla under krisen och om det ska bli ett hållbart arbetsliv i framtiden. 


Satsar på hållbart arbetsliv
Svenska Hälsopromotiongruppen har idag uppdrag i flera organisationer som utbildar och utvecklar inom ramen för Europeiska socialfondens satsning på just ”Hållbart arbetsliv”.
Där ser vi att den salutogena idén och det salutogena ledarskapet har en viktig roll att fylla. Det ger en värdemässig grund och ett konkret sätt att påverka sammanhanget i en främjande riktning. Det ökar hållbarheten för både ledare och medarbetare. Ett exempel är Olofströms kommun där du kan ta del av deras berättelse i den intervju som finns med i detta brev.

Fortsätt att hållbart hålla i och hålla ut i decembermörkret!
av Anders Hanson den 15 dec 2020