Kan misstro bli tillit?

Påverka krafterna i organisationen! Kan misstro bli tillit? Hur kan man förstå och påverka de krafter i en organisation som stärker tillit, ansvar och arbetsglädje. Händelser i livets vardag kan vara lärorika och ibland även skrämmande. Jag mötte en grupp politiker...

Tillit & Ledarskap!

Ett Salutogent förhållningssätt! Tillit & Ledarskap! Tillit … Ett vackert ord med många betydelser. Tillit har blivit ordet för dagen sedan tillitsdelegationen började sitt arbete för två år sedan. Då var uppdraget att utreda hur styrning kan göras på ett...

Tillit är salutogen!

Statliga myndigheter fortsätter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning Tillit är salutogen Hur ska vi organisera och leda välfärdens verksamheter så att de som jobbar där trivs, orkar och lyckas med sin uppgift? Denna fråga ligger i tiden och ställs både av...

Klimatsmart Ledarskap

En Salutogen Kultur bygger på ett … Klimatsmart LedarskapDet är viktigt att tänka klimatsmart för en hållbar värld. Detsamma gäller för en hållbar organisation. Vad är det då som skapar ett bra klimat. Hur kan bra klimat påverka hela organisationskulturen? Fred...

Tillit på recept

Tillit på recept! Arbetsglädjen ska bli bättre Tillitsdelegationen har redovisat sina första slutsatser. För att lyckas med uppdraget måste vi styra mot arbetsglädje och engagemang. Det finns pengar och bättre kvalitet att vinna genom bra dialog, kommunikation och...