En Salutogen Kultur bygger på ett …

Klimatsmart Ledarskap
Det är viktigt att tänka klimatsmart för en hållbar värld. Detsamma gäller för en hållbar organisation. Vad är det då som skapar ett bra klimat. Hur kan bra klimat påverka hela organisationskulturen?

Fred på jorden och tillit i organisationen
Varför är det så svårt när det i ord är så enkelt?
Vi får ofta kommentaren när vi har föreläsning att detta är ju så självklart, jag jobbar redan med denna tanke. Men varför är det så svårt att få ut det på alla nivåer och komma närmare det goda klimatet som inte alltid finns där på arbetsplatsen? Skulle du fråga människor om de vill ha fred och kärlek på jorden så skulle de allra flesta svara att de vill det. Men ändå blir det inte så. Jag har tyvärr ingen lösning på alla konflikter runt om i världen. Men en bra start är ju att se till dig själv och vad du kan bidra med. Se på dig själv och dina medmänniskor med en intresserad, nyfiken och uppskattande tanke i huvudet. För det är i tanken det hela startar och där kan rädsla bytas mot tillit.

”Det du tänker om mig
så du ser på mig,
som du är mot mig
sådan blir jag”
av Søren Kirkegaard

Tankar styr oss
Medarbetarna pratar om att de vill ha en närvarande chef, cheferna pratar om att de vill ha en närvarande ledning, ledningen vill ha stöd i politiken etc. Medarbetarskapet handlar om att vi som medmänniskor i det sammanhang där vi gör saker tillsammans skall finnas till för varandra. Vi behöver känna stöd och få bekräftelse hos dem som finns närmast oss, ibland kan det till och med vara du själv som behöver ge dig en tanke om att det du gör är bra. För människan är generellt en ganska självkritisk varelse och det behöver vi medvetet jobba bort, med nya tankar.

”Tankar kan bara övervinnas av andra tankar”
av Epiktetos.

Inställning
Vår omgivning runt om oss och vår inställning till den påverkar hur vi har det. – Det är inte hur vi har det som är avgörande, utan hur vi tar det. Jag har själv medvetet under många år jobbat med att se det runt mig som fungerar och som är bra. Självklart svårare i vissa situationer än andra, som när motgångarna blir många och allt känns tungt. Men det är då vi får användning av att ha tränat vår salutogena syn på livet. Trots svårigheterna så kan vi då se att det finns något som har en mening. Upplevelse av mening måste vi ha för att få energi att ta oss igenom livet. Kanske vill vi inte bara ta oss igenom livet, utan vi vill även göra det med en skön känsla av att vi upplever och utför en hel del bra saker.

Klimatsmart ledarskap
För att uppnå ett bra medarbetarskap så krävs det att organisationen har en ändamålsenlig struktur. Inom den kan vi sedan uppmärksamma och påverka det som ger en ändamålsenlig kultur. Kulturen börjar i klimatet och klimatet bestäms av hur människor tänker och är mot varandra.

Det kan bäst påverkas genom möten med goda samtal om främjande/salutogena frågor:
1. Hur beskriver vi det vi vill? (den goda arbetsplatsen)
2. Vad är viktigt för att det ska bli?
3. Vad har vi redan idag av det i vårt sammanhang?
4. Vad behöver förbättras eller läggas till?

Detta är att jobba och leda i en främjande riktning där delaktighet, medvetenhet och lärande tar människors förmåga i anspråk på ett meningsfullt sätt. Ett smart sätt när vi vill påverka organisatorisk och social arbetsmiljö.

av Johanna Halldén, 28 nov 2017