Tillit på recept!

Arbetsglädjen ska bli bättre

Tillitsdelegationen har redovisat sina första slutsatser. För att lyckas med uppdraget måste vi styra mot arbetsglädje och engagemang. Det finns pengar och bättre kvalitet att vinna genom bra dialog, kommunikation och ledarskap.

Upplevelsen avgör
När du är någon annanstans och tänker på ditt jobb, vilken bild och känsla får du då?
Är jobbet mest jobbigt, eller har du en hyfsad balans mellan utmaning och arbetsglädje? Svaret blir förstås väldigt olika, beroende på hur man har det på jobbet. Nu är de flesta av oss tillbaka i arbetslivet och verksamheten igen. Sommaren och ledigheten försvann lika fort som vanligt. Förhoppningsvis finns det flera saker du kan vara tacksam för när du tänker tillbaka. Ledighet från arbetet är viktigt för att få omväxling, återhämtning och ny energi inför kommande utmaningar

När det känns bra att vara på jobbet
Det borde väl alla som arbetar uppleva, men helt klart är det inte så. Debatten om hälsan i arbetslivet har pågått även när vi varit lediga. Problemen handlar om: sjuktal, yrken som för få vill ha, sjuksköterskor, lärare och poliser som slutar, pengar som inte räcker, psykisk ohälsa. Ja, listan skulle kunna göras ännu längre. Störst bekymmer verkar det vara i våra välfärdsverksamheter skola, vård och omsorg.

I början av sommaren bjöd regeringen in till en presentation av vad tillitsdelegationen kommit fram till. Tillitsdelegationens uppdrag handlar i sammanhanget om hur styrning av verksamheter kan bygga mer på tillit för att den vägen göra både arbetssituationen och verksamheters kvalitet bättre.

Ingen enkel fråga
Du som är ledare påverkar hur det är på jobbet och hur ni lyckas med uppdraget. Men förutom ledarskap så är det många andra faktorer som påverkar detta. Tillitsdelegationen beskriver i sitt delbetänkande hur ersättningsmodeller och styrning påverkar verksamheten och människorna. Du kanske inte tycker att den rubriken låter jättelockande? Men det är väldigt intressant och viktigt, menar jag.

Det ryms inte att sammanfatta hela seminariet här. Men några slutsatser vill jag ta med.

Tillitsdelegationens slutsatser fritt återgivna
– Det finns inga perfekta modeller som passar överallt. Verksamheter är olika och utmaningarna likaså.
– Gör det så enkelt det går. När vi försöker lösa problemen med fler regleringar och mer detaljstyrning och kontroll så blir det bara sämre.
– Det mest avgörande är om vi lyckas med dialog, kommunikation och ledarskap.

Några har kommit lite längre
Vårdbolaget Tiohundra verkar ha lyckats bra att förbättra i vårdens komplexa behov. VD Peter Graf menade i seminariet att samverkan är avgörande. Patienten och professionen måste vara involverade. Det är viktigt att fråga dem som vet bäst hur det är och vad som kan göras. Genom mindre detaljstyrning kan vi frigöra kraften. Region Jönköpings län är också en organisation som lyckats bättre än andra. Agneta Jansmyr som är regiondirektör där berättade bland annat att man sedan 20 år står fast vid sin värdegrund som sätter tydligt fokus på patientens behov och medarbetarens roll i verksamheten.

Med salutogena glasögon
Den bästa slutsatsen i seminariet tycker jag var när moderatorn efter ett inlägg av Peter Graf konstaterar att -arbetsglädje och engagemang är en ”styrform”. Då kan man väl sammanfattningsvis säga att, hur det är och hur vi lyckas på jobbet beror på många strukturella och formella villkor. Det viktigaste är förmodligen dock, ledarskap, medarbetarskap och arbetsplatsens kultur. Det är i dessa det skapas arbetsglädje och engagemang

Om du vill lyssna på seminariet så kan du
klicka här >>
för att lyssna.

Med önskan om en bra start på höstens arbete

Anders Hanson, 16 aug 2017