Ett Salutogent förhållningssätt!

Tillit & Ledarskap!

Tillit …
Ett vackert ord med många betydelser. Tillit har blivit ordet för dagen sedan tillitsdelegationen började sitt arbete för två år sedan. Då var uppdraget att utreda hur styrning kan göras på ett mer tillitsbaserat sätt. Det vill säga, på ett sätt som minskar detaljstyrning, kontroll och krav på dokumentation. Istället ska medarbetarens möte med sin kund eller brukare vara en viktigare utgångspunkt för hur verksamheten ska styras. Eftersom det är i det mötet som kvalitet blir till och arbetsglädje upplevs.

Jag vill tillföra en viktig aspekt. Om man vill styra utifrån tillit så måste man också förstå och påverka den horisontella tilliten, det som avgör vilket klimat som råder. Något som behöver allas medverkan för att bli bra.

En attraktiv idé
Tillit är en kvalitet som kan påverka den totala upplevelsen av att vara medarbetare i en organisation. Tillit ger en känsla av öppenhet, ärlighet, tydlighet, trygghet och så vidare, listan med goda effekter av tillit kan göras väldigt lång. Därför blir denna nya idé attraktiv och många ledningar vill nu få in detta i sin organisation. Denna höst blir det väldigt intressant att följa hur detta lyckas. Det finns några som redan kommit långt på denna väg, andra sitter och funderar på hur man ska få igång det.

Hur då?
Men hur ska denna vändning gå till? För det handlar om en nödvändig vändning eller turnaround som Peter Vomacka uttryckte det när han läst nya Salutogent ledarskap.
Vi lever i en lång tradition av toppstyrda organisationer med lydnadskultur där rädslan att göra fel många gånger avgör hur arbetet blir gjort. Att vända detta är en komplex och långsiktig resa som kräver kunskap och tar tid.

Ledarskap är avgörande
Tillit är en del av kulturen. Om en organisation ska lyckas förändra den så måste det börja i chefslinjen. Det är ledares sätt att tänka, att vara och att agera i vardagen som lägger grunden för stämningen, klimatet och sedan kulturen. Här avgörs vilken balans det blir mellan det som stärker och det som försvagar. Men det räcker inte med goda ledare om inte personalgruppen också är medveten och medskapande i det som stärker tillit. Det är detta ledarskap och detta samspel som boken om Salutogent ledarskap beskriver.

Färdigt recept?
Det finns inget färdigt recept för att skapa den goda organisationen. Varje sammanhang har sina unika förutsättningar. Det som är viktigt och gäller i alla mänskliga sammanhang är att främjande och stärkande aktiviteter måste få mycket större plats än de som undersöker vad som är fel eller dåligt. Visst måste vi åtgärda problem och förstå varför de uppstår. Men när man lägger stort fokus på detta så tappar man tillit.

En ny balans
Klimatet på en arbetsplats eller i en hel organisation varierar mellan två sidor där tillit är det vi vill och rädsla är det vi inte vill. Om man vill ha en bättre position på denna skala så måste det börja uppifrån. Det är där styrning och ledning har sin utgångspunkt. En nyfiken, förväntansfull och uppskattande ledare har mycket större möjlighet att stärka tillit.
Jag stannar där i denna lilla text. Läs min bok så får du fler tankar och förslag på hur ledarskap kan stärka tillit.

av Anders Hanson
Alingsås den 21 augusti 2018