#5 Tio tankar om tillit!

Tillit i arbetsgruppen Tillit är svårt att mäta, men går att se. När det finns tillit i arbetsgruppen så är klimatet mer öppet och generöst. Man kan se att individer har ett förhållningssätt som är mer nyfiket, förväntansfullt och uppskattande. Den viktiga frågan är:...

#4 Tio tankar om tillit!

Är tillit hälsosamt? Ja, under förutsättning att både det man vill och resan dit beskrivs och planeras på ett klokt sätt. Chefsfällan Jag har tidigare ställt frågan om tillitsbaserad styrning är en chefsfälla. Finns det risker med tillitstanken som vi behöver vara...

#3 Tio tankar om tillit

Tillit bygger på tilltro! Ordet tillit är ett så kallat palindrom, det kan läsas både fram och baklänges. Det hjälper till att beskriva tillit som en kvalitet som finns mellan människor. Jag litar på dig och du litar på mig, då finns det tillit oss emellan. Den kan...

#2 Tio tankar om tillit

Vilken tillit pratar vi om? Tillit har blivit ett populärt begrepp. Notera att det finns olika tankar om vad det betyder. Därför är det klokt menar jag att ställa några frågor: – Vad menar vi med tillit? – Varför är det bra? – Hur ska vi göra om vi...

#1 Tio tankar om tillit

Är tillitsbaserad styrning en chefsfälla? Varför tillit? I ambitionen att effektivisera våra välfärdsverksamheter har vi fått för mycket av regler, instruktioner, kontroller och dokumentationer. Dessa tar tid, skapar stress och minskar medarbetarnas möjlighet att lösa...