Vilka förutsättningar har chefer?

Vilka förutsättningar har chefer?

Salutogent ledarskap behövs Det hände mycket i februari. Först var det regeringens strategi för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Sedan kom Arbetsmiljöverket och myndigheten för arbetsmiljökunskap med en rapport där man nu konstaterar att det behövs ett salutogent...

Är hållbart arbetsliv möjligt?

Pandemin sliter på människor och organisationer. Många gånger kan man dock konstatera att påfrestningar som övervinns stärker både individer och organisationer. Faran är att om tillvaron blir alltför oordnad allt för länge så ökar risken för ohälsa och oförmåga att...

Uppmärksamma det goda!

Hur påverkas livet på jobbet när världen omkring oss utmanar? Uppmärksamma det goda Hur har denna vår ställt till det med arbetsmiljön och trivseln på din arbetsplats? Har det blivit mer stress och konflikter när kraven ökat på grund av pandemin? Jag har fått en bild...

Nu pratar vi pengar

Hälsofrämjande är lönsamt…Hälsofrämjande är lönsamt när man gör det hälsofrämjande arbetet till en aspekt av ledarskap, medarbetarskap och arbetsplatsers kultur. Praktiken har visat att det finns stora vinster att hämta med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete....

1000 arbetsplatsträffar per år!

Längtar ni till nästa apt…? 1000 arbetsplatsträffar per år! Så många genomför cheferna i en kommun med cirka 12000 invånare och 1300 anställda. Tänk, vilken resurs. Hur tar man till vara all denna tid på bästa sätt? Längtar du till nästa APT? Hur är det där du...