Längtar ni till nästa apt…?

1000 arbetsplatsträffar per år!

Så många genomför cheferna i en kommun med cirka 12000 invånare och 1300 anställda. Tänk, vilken resurs. Hur tar man till vara all denna tid på bästa sätt?

Längtar du till nästa APT?

Hur är det där du arbetar? Längtar ni till nästa APT? Har den sortens samlingar en stärkande och utvecklande påverkan? Blir både klimat, trivsel och verksamhetskvalitet bättre tack vare era arbetsplatsträffar.

Hur skulle du vilja beskriva en hälsofrämjande APT?
Vad innehåller den och hur genomförs den så att stämningen, engagemanget och delaktigheten blir på topp?

Vi frågade 80 chefer – Hur gör du en succé-APT?
När frågan ställdes och samtalet kom igång i smågrupper upptäckte vi vad många goda exempel det redan finns på att man tar till vara den viktiga resurs som arbetsplatsträffen är.

Framgångsfaktorer för APT
Delaktighet är ett fint ord som visar på viljan att ge alla deltagare utrymme på ett jämställt sätt. Vill man vara kritisk så kan man tycka att delaktighet signalerar en välvilja uppifrån, att släppa ifrån sig en liten del av inflytandet, tiden eller möjligheten att påverka. Så som vi ska göra när vi lever i en demokrati. I verkligheten betyder delaktighet mycket mer än så. Idag måste vi konstatera att den kanske viktigaste kunskapen och drivkraften finns i de många medarbetarnas huvuden. Får vi inte med den så kommer vi inte långt. Då behövs det en metodik för att samordna och ta till vara denna kunskap och drivkraft.

Dialog innebär att vi för samtal om det som är meningsfullt och utvecklande på ett sätt som gör att hela gruppen är delaktig och medskapande. Det är samtal som både stärker sammanhanget (arbetsmiljön), verksamheten och individen själv.

Salutogent betyder främjande och hjälper oss bland annat att föra dialog på ett uppskattande och värdeskapande sätt. En sådan inriktning och pedagogik är effektiv. Det blir ett bra klimat och mer värde skapas på flera sätt.

Metoden för en hälsofrämjande APT utvecklar vi hela tiden. Vi har sett nyttan av de olika verktyg vi tagit fram för ändamålet. Hur dessa ser ut får vi återkomma till. Kanske redan nästa vecka om du kommer till Kvalitetsmässan.

Är du nyfiken på hur man kan göra arbetsplatsträffen mer hälsofrämjande?
Nästa vecka kommer vi att vara på Kvalitetsmässan i Göteborg och visa flera av de aktiviteter och verktyg vi tagit fram för att på ett salutogent sätt skapa hälsofrämjande arbetsplatsträffar.

av Anders Hanson
Alingsås den 5 nov 2019