Hur påverkas livet på jobbet när världen omkring oss utmanar?

Uppmärksamma det goda

Hur har denna vår ställt till det med arbetsmiljön och trivseln på din arbetsplats? Har det blivit mer stress och konflikter när kraven ökat på grund av pandemin?
Jag har fått en bild som beskriver motsatsen.

Starkare vikänsla
I slutet av maj hade jag och mina kollegor coachingsamtal med ett 80-tal chefer i kommunal förvaltning. Flertalet av dem inom vård och omsorg. Det var oväntat många som beskrev en positiv bild trots ökad belastning och större osäkerhet i verksamheten. Man utryckte sig som att – det verkar vara roligare på jobbet nu, det har blivit en starkare vikänsla och samarbetet fungerar bättre. Medarbetare vill inte vara borta när man känner sig extra behövd, man ställer upp för varandra.

Jag känner igen detta. När vi människor blir tvungna att samarbeta inför en svår och viktig utmaning, då stärks ofta både engagemanget och viljan att samarbeta. När en grupp i det läget ser att, nu lyckas vi, då stärks tilliten i gruppen och individen blir stolt över gruppens insats och sin egen tillhörighet.

Håll utkik
Denna beskrivning påminner om att även i livets svåra stunder så kan det finnas något gott. Håll utkik efter det, berätta om det du ser. Så skapas god energi att orka vidare även i ett slitsamt arbete.

Återhämtning
Förstås, så måste energi förnyas på andra sätt också. Ledighet från arbetet och återhämtning på andra sätt hoppas jag du får möjlighet till nu när det är sommar. Då kan vi mötas och ta tag i viktiga utmaningar när hösten kommer.

Trevlig sommar önskar vi på Svenska Hälsopromotiongruppen
genom Anders Hanson