Salutogent ledarskap behövs

Det hände mycket i februari. Först var det regeringens strategi för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Sedan kom Arbetsmiljöverket och myndigheten för arbetsmiljökunskap med en rapport där man nu konstaterar att det behövs ett salutogent perspektiv för att stärka organisatoriska friskfaktorer.

Senast i raden kom ytterligare en kunskapssammanställning till vår regering den gångna veckan. Det var Rapport 2021:3  från myndigheten för vård och omsorgsanalys. Den handlar om läget för ledarna i den kommunala vården och omsorgen.

Krisläge

Ja, enligt rapporten, är det lite kris kan man säga. Vem vill bli chef, hur kan man utvecklas och vem orkar stanna? Den viktigaste slutsatsen enligt rapporten är att cheferna behöver få bättre organisatoriska förutsättningar. Många chefer har ett svårstyrt uppdrag med många intressekonflikter och i första linjen, ofta, allt för många medarbetare att leda. Det verkar inte gå att organisera fram ändamålsenliga förutsättningar som gör att chefer håller och verksamheten fungerar på sitt bästa sätt. Eller gör det det?

Rimlig struktur och en god kultur

I Hälsopromotiongruppen har vi genom åren träffat ganska många organisationer där man ändå lyckats. Det är svårt att kort beskriva hur dom gör, det finns inget enkelt recept. Men några saker är centrala.

Man ser och tar sig an organisationens olika dimensioner, det måste finnas både en struktur som är anpassad och ett medvetet agerande för att skapa och underhålla en god kultur. Kulturen befolkas och påverkas av många människor i olika roller.

Alla måste bidra till att:

  • – Arbetsplatsen fungerar så att det kan kännas kul att gå dit.
  • – Att ledarskap blir möjligt.
  • – Att verksamheten lyckas så bra vi kan med de resurser vi har.


Det behövs helhetstänk, hög delaktighet, ständigt lärande och sist men inte minst en främjande strategi som pekar i riktning mot det vi vill uppnå. Idag kan man utan blygsel säga att det behövs ett salutogent ledarskap och medarbetarskap som kan bidra till en salutogen kultur.

Salutogent är hälsofrämjande

Med en salutogen strategi och arbetssätt har vi fokus på vad som skapar förutsättningar för hållbarhet och hälsa. Då blir det bra för människorna men det finns också flera goda exempel på vad det innebär för sådant som, verksamhetskvalitet, personalomsättning, ekonomi.

Det kommer mera

Vi fortsätter att belysa detta tema i webinaret tillsammans med Mgruppen och Nyckeltalsinstitutet den 25 mars –
”Vad krävs för att lyckas som arbetsgivare inom vård och omsorg?”

En av de medverkande då är Lora Leijoned som öppnade sin egen vårdcentral med hög tillgänglighet och fokus på hela människan. Hon lyckades dessutom med bedriften att som arbetsgivare få sin personal att trivas och stanna kvar.

Lora berättar om sin resa via en kort film som du kan se här >>

Den 25 mars kommer du få träffa Lora i webinaret och höra mer om hur hon gick tillväga för att skapa en positiv arbetskultur på sin vårdcentral. Anmäl dig till webinaret här >>

SALUTOGENT ÄR HÄLSOFRÄMJANDE!

Av Anders Hanson
Alingsås den 3 mars 2021