Ledarskap är svårt att välja!

Ska man göra som andra gör? Ledarskap är svårt att välja! När det är svårt att välja så finns det en risk att man väljer det som andra har valt. Till exempel när en organisation ska bestämma vilken form av ledarskap man vill ha och ska utveckla. Då har det vid olika...

Så gör Vaxholms stad!

Salutogent Ledarskap stärker värdestyrningen Så gör Vaxhoms stad! Idag vill vi skapa engagemang och styra organisationer mot framgång med hjälp av visioner, mål och värderingar. Det är en omorientering som sker där detaljstyrningens lydnadskultur ska ersättas med...

Vem vill jobba hos oss?

Varför Salutogent Ledarskap? Vem vill jobba hos oss? Hur ska vi lyckas behålla medarbetare och chefer och samtidigt stärka varumärket för oss som arbetsgivare? Det är alldeles för många som slutar för snabbt och det kostar på att rekrytera in nya. Hur hittar vi...

Stärka meningsfullheten!

Varför Salutogent Ledarskap? Stärka meningsfullheten! Livet måste upplevas meningsfullt och det finns mycket som kan göra det meningsfullt. För många är arbetet en viktig del av det som ger mening. I arbetet vill vi att medarbetaren ska ha lust, vilja anstränga sig...