Varför Salutogent Ledarskap?

Vem vill jobba hos oss?


Hur ska vi lyckas behålla medarbetare och chefer och samtidigt stärka varumärket för oss som arbetsgivare?
Det är alldeles för många som slutar för snabbt och det kostar på att rekrytera in nya. Hur hittar vi personal med rätt utbildning eller legitimering?

Det finns flera sätt att ställa frågor som har sitt svar i hur de som arbetar hos oss upplever sin vardag eller hur människor omkring oss ser på oss som organisation och arbetsgivare.

Ord blir bilder

Det berättas, skrivs och pratas ”om oss”. Ju större organisation och särskilt offentlig organisation pratas och skrivs det mer om. Orden blir både en mer samlad bild som många har och känner igen. Varje individ kan också ha sin egen bild av hur det är att jobba på ett visst ställe. På så vis har det bildats en uppfattning ”om oss” som kan vara uppskattande och positiv eller nedlåtande. Detta kallar vi ibland för ”varumärke” och när det är konkurrens om kunder eller arbetskraft så får detta varumärke betydelse för hur attraktiva vi är.

Vem påverkar organisationens varumärke?

Är det informationsavdelningen, lokaltidningen eller våra medarbetare som har störst inverkan på varumärket? Det beror på, kan man ju alltid säga när man inte vet. Men jag har haft en intressant upplevelse flera gånger. Ganska små insatser i en främjande/salutogen riktning kan få en snabb effekt på trivsel och arbetsglädje som gör att medarbetare börjar tala mycket mer positivt om sitt sammanhang på jobbet. ”Det är mycket roligare nu sedan vi började med salutogena arbetsplatsträffar”.

Vad var det som gjorde att det blev så bra för både klimatet och arbetslusten? Det ligger nära till hands att tro att det är alla våra medarbetare som är våra viktigaste ambassadörer. Människor som trivs på jobbet och tycker att, där gör vi bra saker, berättar gärna det för andra.

När man i Olofströms kommun utvärderade sitt salutogena projekt Heja Hälsan 2.0 var ett konstaterande att –

”Medarbetarna nu tenderar att rekommendera kommunen som arbetsgivare i högre grad.”

Ett meningsfullt sammanhang ger positiva omdömen

Salutogent ledarskap och medarbetarskap handlar bland annat om inställning och inriktning. När inställningen till varandra och alla vi möter är mer nyfiken, förväntansfull och uppskattande så skapas trygghet och tillit. Många, inte alla, blir gladare i en sådan miljö och det sprider en god känsla. Om vi kallar det klimat, så blir det mer varmt än kallt.

Med inriktning menar jag sättet som vi tar oss an uppdraget, vardagens mödor eller utmaningarna vi ställs inför. Den salutogena idén sätter fokus på det vi vill och vad som är viktigt för att vi ska lyckas med det. Som jag sagt många gånger förr, problem och misstag tillhör livet dom får vi lösa och lära av. Men oftast får vi en snabbare och roligare utveckling om vi har siktet på det vi vill uppnå och sedan samtalar om vad som är viktigt då och vad vi redan lyckas med av det som är viktigt.

Jag mötte idag en ledningsgrupp från Vetlanda som konstaterade: –

”…att vi inte tänkt så istället, det låter ju mycket mer konstruktivt än att enbart utgå från det som brister och ha långa diskussioner om varför det brister.”

En chef skulle direkt börja tillämpa den salutogen idén som ett mer meningsfullt sätt att driva förbättringsarbete på.

En idé för varumärket

Det är en bra idé att se på tillvaron ur både ett patogent och ett salutogent perspektiv. När man ägnar sig åt att förstå och påverka organisationens ”mjuka frågor” så är den salutogena idén också nödvändig om målet är att stärka ”det man vill”. Det man vill kan till exempel vara den sociala arbetsmiljön som också är den kanske viktigaste orsaken till att vårt arbetsgivarvarumärke är attraktivt.

Olofströms kommun blev en attraktivare arbetsgivare

Du har väl inte missat det webbinarium vi ska ha i nästa vecka, där träffar ni Lena och Alina från Olofströms kommun som satsade på salutogent ledarskap och medarbetarskap och blev en attraktivare arbetsgivare.

Du får veta hur dom gjorde och vad som blev skillnad i vårt webbinar den 20 april, kl 8.30 – 9.30

Läs mer och anmäl dig här>>

av Anders Hanson
14 april 2021